18 października 2010 r. w domu weselnym Zakrzewiak w Tłuszczu odbyło się spotkanie z kandydatami startującymi w wyborach samorządowych popieranymi przez PSL i startujących z Komitetu Wyborczego Wyborców CENTRUM SAMORZĄDOWE – NASZA GMINA.

Przybyłych na spotkanie przywitał Krzysztof Świadek, który po krótkim wprowadzeniu oddał głos kandydatce na burmistrza Hannie Kurek. Przedstawiła ona w skrócie obecną sytuację gminy i swój plan na jej poprawę. Następnie zaprezentowano kandydatów do rady gminy i rady powiatu. Komitet wystawia również swojego kandydata na radnego do sejmiku – jest nim Jerzy Rosiński – mieszkający w Tłuszczu pasjonat pszczelarstwa.

Kandydaci do Rady Miejskiej w Tłuszczu: (obecni na spotkaniu)
Antoni Niegowski
Adam Proczek
Zbigniew Oleszczuk
Janina Białek
Marek Woliński
Danuta Opłotna
Regina Perkowska
Pan Sobczak (imię nagrało się niewyraźnie)

Kandydaci do Rady Powiatu Wołomińskiego: (obecni na spotkaniu)
Krzysztof Świadek
Hanna Szyszkowska
Władysław Krysik

Zapis dźwiękowy spotkania:
Nasza Gmina spotkanie 18 października 2010 r. (1 z 3) (530) (34:18 min – 31 MB)
Nasza Gmina spotkanie 18 października 2010 r. (2 z 3) (466) (27:18 min – 25 MB)
Nasza Gmina spotkanie 18 października 2010 r. (3 z 3) (457) (13:49 min – 13 MB)

W najbliższych dniach ta lista zostanie zaktualizowana.