Już dziś o 18.30 w Centrum Kultury (sala widowiskowa) w Tłuszczu publiczna debata z kandydatami na burmistrza. Serdecznie zapraszamy!

Debata będzie moderowana i prowadzona przez dziennikarzy prasy lokalnej (Moja Gazeta Regionalna, fakty.wwl, Stacja Tłuszcz). Planujemy także transmitowanie jej „na żywo” na stronie wybory2010.stacja-tluszcz.pl. Przed godziną 18.30 pojawi się odpowiednie okienko.

Szczegółowa formuła debaty:

1. Rozpoczęcie godz. 18:30
2. Wprowadzenie do debaty i zasad, krótkie przywitanie kandydatów – 5 minut [zak. 18:35]
3. Prezentacje własne kandydatów – po 3 minuty każdy z kandydatów (12 minut) [planowane zak. 18:50]
– będzie wizualny pomiar czasu (wyświetlany zegar, który kandydaci i publiczność będą widzieć). Czas będzie bezwzględnie przestrzegany (po 3 minutach mikrofon zostanie wyłączony).
4. Dziennikarze pytają kandydatów (50 minut) [planowane zakończenie 19:40]
– pytanie tej samej treści do każdego z kandydatów
– czas na odpowiedź 2 minuty – będzie wizualny pomiar czasu (wyświetlany zegar, który kandydaci i publiczność będą widzieć) oraz bezwzględne jego przestrzeganie (po 2 minutach mikrofon zostanie wyłączony)
– łącznie będzie wylosowanych i zadanych 5 pytań
– każdy z kandydatów ma możliwość w dowolnej chwili (po zakończeniu czyjegoś wystąpienia, bez wchodzenia w słowo) wykorzystania trwającej do 1 minuty polemiki
– będzie wizualny pomiar czasu (wyświetlany zegar, który kandydaci i publiczność będą widzieć). Czas będzie bezwzględnie przestrzegany (po 2 minutach mikrofon zostanie wyłączony).

(pytania będą losowane po jednym z puli wg tematów: budżet; przedsiębiorczość; dzieci i młodzież; bezpieczeństwo i komunikacja; rekreacja, promocja, urząd, zdrowie – jedna kategoria)

5. Kandydat pyta kandydata (40 minut) [planowane zakończenie 20:20]
– każdy kandydat ma możliwość zadania 2 pytań dowolnie wybranym kontrkandydatom, jednak nie można dwóch pytań zadać jednemu kontrkandydatowi (może być 1 pytanie do kandydata A i drugie do kandydata C, nie można jednak zadać 2 pytań jednemu kandydatowi),
– czas na zadanie pytania 1 minuta
– pytania będą zadawane pojedynczo i po kolei (czyli pyta najpierw pierwszy kandydat zadaje pierwsze pytanie, otrzymuje odpowiedź, następnie drugi kandydat zadaje pierwsze pytanie, otrzymuje odpowiedź, itd.),
– nie można zadać pytania samemu sobie,
– nie można zadać dwóch pytań tej samej osobie,
– każdy z kandydatów ma możliwość w dowolnej chwili (po zakończeniu czyjegoś wystąpienia, bez wchodzenia w słowo) wykorzystania trwającej do 1 minuty polemiki, przy pomocy polemiki można również zripostować odpowiedź na pytanie. Aby do riposty się odnieść kontrkandydat musi również skorzystać z polemiki (o ile je jeszcze posiada)
– będzie wizualny pomiar czasu (wyświetlany zegar, który kandydaci i publiczność będą widzieć). Czas będzie bezwzględnie przestrzegany (po 2 minutach mikrofon zostanie wyłączony),
– pomiar czasu zadania pytania (1 minuta) będzie egzekwowany analogicznie – również po minucie mikrofon będzie wyłączony.

6. Podsumowanie (15 minut) [planowane zakończenie 20:35]
– każdy z kandydatów ma po 3 minuty na podsumowanie debaty,
– nie można skorzystać z polemik, jednak można w swoich wypowiedziach odnosić się do stwierdzeń innych kandydatów.

7. Zamknięcie debaty [ planowane zakończenie 20:40]
– prowadzący 2 minuty.

Podczas debaty kandydaci będą mieli do wykorzystania po 2 jednominutowe polemiki. Można je będzie wykorzystać w części 4 (Dziennikarze pytają kandydatów) i części 5 (Kandydat pyta kandydata). Polemika jest dodatkowym udzieleniem głosu zgłaszającemu po zakończeniu wypowiedzi przedmówcy (zakończeniu odpowiadania na pytanie). W przypadku zgłoszenia polemik przez kilku kandydatów decyduje kolejność. Polemikę będzie się zgłaszało przez podniesienie tabliczki z napisem POLEMIKA.

Podczas debaty zaoszczędzony czas nie sumuje się i nie podlega wykorzystaniu.
Podczas debaty będzie wizualny pomiar czasu – jeden zegar będzie wyświetlony dla publiczności, drugi dla kandydatów. Zegar będzie wyraźnie pokazywał upływający czas. Zakończenie czasu będzie sygnalizowane sygnałem dźwiękowym i odłączeniem mikrofonu.

Debata organizowana jest przez Stację Tłuszcz i Stowarzyszenie “Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” w ramach ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór.