Bardzo ciekawa sytuacja wyborcza wydarzyła się w jednym z obwodów w Jasienicy. Dwóch kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, a kart wyborczych oddano… więcej niż wydano.

Na podstawie protokołów głosowania w obwodach 11 i 12 (Jasienica) podajemy poniższe informacje:

Najwięcej głosów w okręgu Jasienica (w obu obwodach łącznie) zdobył Mirosław Szczotka – 450 głosów.

Zaraz za nim:
Bogdan Jusiński: 288 głosów
Danuta Opłotna: 288 głosów

W takim przypadku o kolejności decyduje ilość głosów oddanych na listę i tutaj, ze względu na to, że pan Jusiński był sam na liście, zaś z ramienia KWW Centrum Samorządowe – Nasza Gmina pani Opłotna startowała wspólnie z panią Reginą Perkowską (zdobyła 84 głosy) pierwszeństwo do mandatu przysługuje pani Danucie Opłotnej.

Największy problem stanowi jednak fakt, że w obwodzie nr 12 wydano 774 kart do głosowania , zaś oddano ich 779. Po głosowaniu z otrzymanego przez komisję 1000 kart zostało 221.
Czyli w urnie znalazło się 5 kart więcej, niż wynika z ilości głosujących osób.
Komisja wyjaśnia ten fakt tym, że: “różnica wynika z prawdopodobnego sklejenia się kart do głosowania wydanych wyborcom”.