W środę 1 grudnia 2010 r. o godz. 18.30 w Centrum Kultury (sala widowiskowa) w Tłuszczu publiczna debata z kandydatami na burmistrza: Pawłem Bednarczykiem i Janem Krzysztofem Białkiem. Serdecznie zapraszamy!

Debata będzie moderowana i prowadzona przez dziennikarzy prasy lokalnej (Moja Gazeta Regionalna, fakty.wwl, Stacja Tłuszcz). Planujemy także transmitowanie jej „na żywo” na stronie wybory2010.stacja-tluszcz.pl. Tym razem postaramy się bardziej przygotować do transmisji, jednak nie możemy zagwarantować, że wszystko się powiedzie.

Szczegółowa formuła debaty:

1.Rozpoczęcie godz. 18:30
2.Wprowadzenie do debaty i zasad, krótkie przywitanie kandydatów – 4 minuty [zak. 18:34]
3.Prezentacje własne kandydatów – po 3 minuty każdy z kandydatów [planowane zak. 18:40]
4.Dziennikarze pytają kandydatów (50 minut) [planowane zakończenie 19:30]
– pytanie tej samej treści do każdego z kandydatów,
– czas na odpowiedź 2 minuty – będzie wizualny pomiar czasu (wyświetlany zegar, który kandydaci i publiczność będą widzieć) oraz bezwzględne jego przestrzeganie (po 2 minutach mikrofon zostanie wyłączony)
– łącznie będzie wylosowanych i zadanych 10 pytań,
– każdy z kandydatów ma możliwość w dowolnej chwili (po zakończeniu czyjegoś wystąpienia, bez wchodzenia w słowo) wykorzystania trwającej do 1 minuty polemiki,
– będzie wizualny pomiar czasu (wyświetlany zegar, który kandydaci i publiczność będą widzieć). Czas będzie bezwzględnie przestrzegany (po 2 minutach mikrofon zostanie wyłączony).
5.Kandydat pyta kandydata (20 minut) [planowane zakończenie 19:50]
– każdy kandydat ma możliwość zadania 3 pytań kontrkandydatowi,
– czas na zadanie pytania 1 minuta,
– pytania będą zadawane na przemian przez kandydatów,
– nie można zadać pytania samemu sobie,
– każdy z kandydatów ma możliwość w dowolnej chwili (po zakończeniu wystąpienia, bez wchodzenia w słowo) wykorzystania trwającej do 1 minuty polemiki, przy pomocy polemiki można również zripostować odpowiedź na pytanie. Aby do riposty się odnieść kontrkandydat musi również skorzystać z polemiki (o ile je jeszcze posiada),
– będzie wizualny pomiar czasu (wyświetlany zegar, który kandydaci i publiczność będą widzieć). Czas będzie bezwzględnie przestrzegany (po 2 minutach mikrofon zostanie wyłączony),
– pomiar czasu zadania pytania (1 minuta) będzie egzekwowany analogicznie – również po minucie mikrofon będzie wyłączony.
6.Podsumowanie (6 minut) [planowane zakończenie 19:56]
– każdy z kandydatów ma po 3 minuty na podsumowanie debaty,
– nie można skorzystać z polemik, jednak można w swoich wypowiedziach odnosić się do stwierdzeń kontrkandydata.
7.Zamknięcie debaty [ planowane zakończenie 20:00]
– prowadzący 2 minuty.

Podczas debaty kandydaci będą mieli do wykorzystania po 5 jednominutowych polemiki. Można je będzie wykorzystać w części 4 (Dziennikarze pytają kandydatów) i części 5 (Kandydat pyta kandydata). Polemika jest dodatkowym udzieleniem głosu zgłaszającemu po zakończeniu wypowiedzi przedmówcy (zakończeniu odpowiadania na pytanie). W przypadku zgłoszenia polemik przez kilku kandydatów decyduje kolejność. Polemikę będzie się zgłaszało przez podniesienie tabliczki z napisem POLEMIKA.

Podczas debaty zaoszczędzony czas nie sumuje się i nie podlega wykorzystaniu.
Podczas debaty będzie wizualny pomiar czasu – jeden zegar będzie wyświetlony dla publiczności, drugi dla kandydatów. Zegar będzie wyraźnie pokazywał upływający czas. Zakończenie czasu będzie sygnalizowane sygnałem dźwiękowym i odłączeniem mikrofonu.

Nie będzie możliwości zadawania pytań przez publiczność.

Debata organizowana jest przez Stację Tłuszcz i Stowarzyszenie „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” w ramach ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór.