Paweł Bednarczyk 4.427 głosów – 70,46%

Jan Krzysztof Białek 1.856 głosów – 29,54%

Frekwencja – 42,83%

Obwód nr 1 (Tłuszcz – Centrum) (fr. 49,13%)
1. Paweł Bednarczyk  557 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  227 głosów

Obwód nr 2 (Tłuszcz – Słoneczna, Długa, Bolesława IV) (fr. 54,31%)
1. Paweł Bednarczyk  972 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  274 głosów

Obwód nr 3 (Tłuszcz –  Borki, Norwida, Klonowa, Kolejowa) (fr. 43,28%)
1. Paweł Bednarczyk  697 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  218 głosów

Obwód nr 4 (Dzięcioły, Łysobyki, Pawłów, Pólko) (fr. 43,21%)
1. Paweł Bednarczyk  167 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  129 głosów

Obwód nr 5 (Sołectwa: Kozły, Wólka Kozłowska, Jarzębia Łąka, Rysie) (fr. 28,92%)
1. Paweł Bednarczyk  247 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  140 głosów

Obwód nr 6 (Sołectwo: Chrzęsne) (fr. 40,72%)
1. Paweł Bednarczyk 250  głosów
2. Jan Krzysztof Białek  110 głosów

Obwód nr 7 (Sołectwa: Mokra Wieś, Brzezinów, Szymanówek, Waganka, Wagan, Zalesie) (fr. 33,09%)
1. Paweł Bednarczyk  183 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  81 głosów

Obwód nr 8 (Sołectwo: Postoliska) (fr. 34,61%)
1. Paweł Bednarczyk  170 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  110 głosów

Obwód nr 9 (Sołectwa: Miąse, Jadwinin, Stasinów, Franciszków, Szczepanek) (fr. 38,40%)
1. Paweł Bednarczyk  164 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  202 głosów

Obwód nr 10 (Sołectwa: Białki, Grabów, Jaźwie, Kury, Rudniki, Stryjki) (fr. 40,54%)
1. Paweł Bednarczyk 174 głosów
2. Jan Krzysztof Białek 148  głosów

Obwód nr 11 (Jasienica) (fr. 41,58%)
1. Paweł Bednarczyk  382 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  106 głosów

Obwód nr 12 (Jasienica) – (fr. 46,69%)
1. Paweł Bednarczyk  462 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  116 głosów

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej (718)