Podczas dzisiejszej rozprawy sąd umorzył postępowanie z wniosku złożonego przez pana Pawła Bednarczyka. Decyzja została uzasadniona brakiem podstaw do stosowania trybu wyborczego wobec rozstrzygnięcia wyborów w gminie Tłuszcz.

Zgodnie z prawem istnieje możliwość wniesienia pozwu w tej sprawie w zwykłym trybie, jednak zwycięzca wczorajszego głosowania jeszcze nie podjął decyzji w tej kwestii.