14 grudnia 2010 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (protokół do wglądu w pokoju 38).
3. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
b) w sprawie w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia zakresu działania i składu osobowego,
c) w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego,
d) w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Inwestycji, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego,
e) w sprawie powołania stałej Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego,
f) w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego,
g) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
6. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.