W czwartek sąd zadecydował o konieczności powtórzenia wyborów w Jasienicy.

Przypomnijmy: doszło tam do niecodziennej sytuacji – dwoje kandydatów na radnych uzyskało identyczną liczbę głosów. O wybraniu do rady zadecydowała ilość głosów oddanych na listę kandydata. W efekcie radną z Jasienicy została Danuta Opłotna, nie wybrano Bogdana Jusińskiego.

Podstawą do podważenia wyniku wyborów był fakt, że w urnie wyborczej znalazło się więcej kart, niż wydano głosującym. W związku z tym, iż o wejściu do rady decydował w tym przypadku jeden głos, takie nieprawdłowości mogły mieć wpływ na wynik wyborów.

Termin powtórnych wyborów nie jest jeszcze znany.