Wczoraj na stronie tłuszczańskiego BIP-u pojawiło się zarządzenie burmistrza Pawła Bednarczyka o odwołaniu dyrektora Centrum Kultury – Jana Krzysztofa Białka.

Powód tej decyzji to utrata zaufania do pracownika spowodowana prowadzonym przeciwko Janowi Krzysztofowi Białek postępowaniem karnym przygotowawczym łącznie z wniesieniem aktu oskarżenia przez Prokuraturę Rejonową w Wołominie pod sygnaturą akt II K 1117/10 z zarzutem z art. 231 § 1 Kodeksu karnego (działanie na szkodę interesu publicznego).

Praca na zajmowanym przez Pana Jana Krzysztofa Białka stanowisku wiąże się między innymi na podejmowaniu decyzji w sprawie wydatkowania środków publicznych oraz odpowiedzialnością za pozostające w zarządzie mienie publiczne – uzasadnia swoją decyzję burmistrz.