Zapraszamy do lektury dwóch wywiadów z przedstawicielami naszych władz.

“MIAŁ BYĆ ROZWÓJ TŁUSZCZA, A NIE STAGNACJA!” – wywiad z Przewodniczącym Radym Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofem Gajcym
(Tygodnik Regionalny Kurier W. – 22.03.2011 r.)

Przewodniczący Rady mówi o budżecie, niewielkim zadłużeniu gminy zaplanowanym przez burmistrza oraz braku nowych inwestycji. W wywiadzie padają też stwierdzenia, że burmistrz nie ma chęci na budowę hali sportowej w Tłuszczu, pojawia się również kwestia odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury w Tłuszczu Jana Krzysztofa Białka – niedawnego kontrkandydata burmistrza w wyborach samorządowych. Warto przeczytać wywiad szczególnie ze względu na to, że oddaje specyficzny klimat charakteryzujący chłodne stosunki części radnych i władz wykonawczych naszej gminy.

“Czeka nas wiele wyzwań” – wywiad z Burmistrzem Tłuszcza Pawłem Bednarczykiem
(Dwutygodnik Moja Gazeta Regionalna – 23.03.2011 r.)

Burmistrz w wywiadzie mówi o planach budowy parkingu, znaczeniu kolei dla naszej gminy oraz o perypetiach prowadzonego audytu. Poruszane są również tematy dokończenia rozpoczętych inwestycji, możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na budowę wodociągów i kanalizacji oraz konieczności szybkiej rozbiórki fundamentów pod halę sportową w Tłuszczu. Pojawiają się również wątki związane z podtopieniami, powołaniem spółek wodnych, drogownictwa i konieczności regulowania stanu prawnego obiektów użyteczności publicznej. Co ciekawe, w tym wywiadzie nie znajdziemy ani słowa o napięciach na linii burmistrz – rada miejska. Jest tam za to dużo planów.