KALENDARZ WYBORCZY

Do 2 października [ze względu na to, że termin wypada w sobotę do 4 października – poniedziałek]
– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego (w zależności od tego, czy kandydaci będą zgłaszani w jednym lub większej liczbie województw) o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

Do 22 października do godz. 24.00
– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic Warszawy wraz z wykazem osób popierających listę.

Do 27 października do godz. 24.00
– zgłaszanie gminnym komitetom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

19 listopada godz. 24.00
– zakończenie kampanii wyborczej

21 listopada godz. 8.00-22.00
– głosowanie.

5 grudnia godz. 8.00-22.00
– głosowanie (druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast).