Robert Szydlik (l. 36) [KWW ZIEMIA TŁUSZCZAŃSKA]

email: robert@szydlik.com

ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Robert Szydlik (618)

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE
Imię i nazwisko Robert Szydlik
Rok i miejsce urodzenia 12 maja 1974 r. – Ostrołęka
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach Moje zainteresowania po części wiążą się z zarobkowaniem:

MUZYKA – jej słuchanie sprawiło, że chciałem zostać dziennikarzem muzycznym i porozmawiać z gwiazdami, takimi jak Bruce Springsteen, Scorpionsi, Deep Purple, Metallica, Iron Maiden czy Led Zeppelin. Ostatecznie rozmawiałem z muzykami tych i innych zespołów, z niektórymi po kilka razy. Byli wśród nich tacy, którzy dzwonili do Tłuszcza ;-)

HISTORIA – opublikowałem kilkadziesiąt artykułów w periodykach historycznych („Rocznik Mazowiecki”, „Zeszyty Naukowe OTN”, „Rocznik Wołomiński” i innych), w 2002 roku wydałem wspólnie z ojcem książkę „Tłuszcz. Studia z dziejów” a dwa lata później drugie wydanie – „Tłuszcz. Studia i szkice z dziejów”…

ETNOGRAFIA – na zlecenie Komitetu Badań przy URM opracowałem w trzech etapach dokumentację Drewnianej Architektury Sakralnej Puszczy Białej.

HERALDYKA – opracowałem projekty herbów, flag i ozdobnych pieczęci dla kilkunastu gmin. Moje projekty zostały wysoko ocenione przez Komisję Heraldyczną działają przy MSWiA.

MOTORYZACJA – sukcesy na tym polu? Staram się za szybko nie jeździć ;-)

W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? 1. Na mojej stronie internetowej www.szydlik.com znajduje się formularz kontaktowy.

2. Można wysłać do mnie mail na adres: robert@szydlik.com

3. Można „zapukać” – Młodzieńcza 15.

4. Jako Radny zamierzam pełnić stały dyżur, by być do dyspozycji mieszkańców.

WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia Mgr filologii polskiej – studia dziennie na Uniwersytecie Warszawskim; dwie specjalizacje: literaturoznawstwo i językoznawstwo.

Zawieszone studia doktoranckie – historia.

Udział w szeregu konferencji (związanych z edukacją regionalną, historią i etnografią) organizowanych przez Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet w Białymstoku itp.

Udział w szkoleniach i warsztatach dziennikarskich w kraju i za granicą.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) Angielski – bardzo dobra,

Łacina – dobra,

Niemiecki – słaba,

Rosyjski – słaba

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami 1993-1994: Uniwersytet Warszawski – pracownik fizyczny (zamiatanie liści, otwieranie wina – poważnie!)

1995-1996: „Gazeta Tłuszczańska” – sekretarz redakcji

1996-1998: „Mazowieckie To i Owo” – redaktor, następnie sekretarz redakcji (redagowanie m.in. dodatku samorządowego!)

1998-2000: „Tygodnik Wyszkowski” – redaktor naczelny

2000-2001: Wydawnictwo Prasowe Twój STYL – sekretarz redakcji „XLonline”

2002: Miesięcznik „Claudia” – redaktor (kultura, turystyka, motoryzacja)

2002-2007: Miesięcznik „Twist” – redaktor (kultura, raporty specjalne, reportaże, dodatki tematyczne)

2007-2010: Pion prasy młodzieżowej Wyd. Bauer – redaktor prowadzący / koordynator serwisów internetowych (koordynacja współpracy poszczególnych pism młodzieżowych z serwisami internetowymi własnymi oraz Interii a także tworzenie projektów funkcjonalnych nowych serwisów).

2010 – praca na własny rachunek: dziennikarstwo (współpraca z pismami: „Twist”, „Maluch w Wielkim Mieście”, „Stacja Tłuszcz”), reklama (artykuły i porady dla katalogów branżowych: OBI, Barlinek i inne), projekty graficzne (herby, flagi i ozdobne pieczęcie dla gmin) i inne…

Z racji specyfiki wykonywanego zawodu w ciągu ostatnich 15 lat współpracowałem także z następującymi pismami: „Machina” (stara), „XL”, „Morbid Noizz”, „Mystic Art”, „Filipinka”, „Olivia”, „Na Żywo”, „Rodzice”…

Największy sukces zawodowy Nie wiem, czy zawodowy, ale we własnym dorobku m najbardziej cenię książkę Tłuszcz. Studia i szkice z dziejów, którą napisałem wspólnie z moim śp. Ojcem oraz herby, które zostaną na „wieczność”, tak jak opracowany niedawno przeze mnie herb Piątnicy (tej od serka wiejskiego).
Największa porażka zawodowa Chyba to, że nie mogę się utrzymać podejmując wyłącznie te zlecenia, które dają mi ogromną satysfakcję… Ale czy to porażka? Raczej niedosyt.
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla gminy 1. Pozyskiwanie środków z zewnątrz na realizację inwestycji infrastrukturalnych, takich jak wodociągi czy kanalizacja.

2. Budowa drugiego przedszkola w Tłuszczu – po „naszej” stronie torów.

3. Rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół, by uczniowie mogli i chcieli dłużej w niej przebywać uczestnicząc w dodatkowych zajęciach, które uczą bawiąc i bawią ucząc. Inwestujmy w młodzież (nie tylko pieniądze!), by później na nią nie narzekać…

4. Zadbać o ambitniejszą ofertę programową w Centrum Kultury, by obok rozrywki rzeczywiście było tam (więcej i więcej) kultury.

5. Wybudować chodniki i ścieżki rowerowe wzdłuż dróg wyjazdowych z Tłuszcza (bezpieczeństwo!).

6. W porozumieniu z koleją wybudować duży parking w centrum, najlepiej między budynkiem dworca a torami.

7. W porozumieniu z koleją wyremontować kładkę, zanim dojdzie do tragedii, którą będą pokazywały największe telewizje.

8. Naciskać, lobbować, agitować w odpowiednich instytucjach, by w planach na przyszłość główny przejazd kolejowy został zastąpiony wiaduktem lub tunelem.

9. Przywrócić całodobowe stacjonarne pogotowie ratunkowe z lekarzem dyżurnym.

10. Przebudować Ogródek Jordanowski, by stał się przestrzenią, w której wolny czas rodziny mogą spędzić naprawdę przyjemnie…

11. Zadbać o meliorację osiedli Borki, Klonowa, Kolejowa i Norwida. Nam potrzebna jest woda z wodociągu, a nie z kałuży w ogródku!

12. Zachęcać inwestorów do uruchamiania działalności gospodarczej w Tłuszczu, pod warunkiem że jej profil nie zagraża środowisku naturalnemu!

Więcej informacji znajdą Państwo na mojej stronie www.szydlik.com

DLACZEGO STARTUJĘ W WYBORACH
Proszę napisać, dlaczego startuje Pani/Pan w wyborach samorządowych do rady gminy? Ponieważ jestem niespokojnym duchem, który musi działać, być w ciągłym biegu. Poza tym jestem chyba po trosze postacią wyróżniającą się zainteresowaniami i dorobkiem – mam przekonanie, że mogę wiele wnieść do Rady Gminy. I chciałbym, jeśli Rada na to przystanie, opracować nowy – zgodny ze sztuką heraldyczną – herb Tłuszcza. Obecny jest niestety koszmarny i graficznie, i heraldycznie. Mam w tym zakresie duże doświadczenie (patrz początek ankiety). Gdybym wykonał projekt nowego herbu, a ponadto projekty flagi i pieczęci, zadbałbym o to, by uzyskały one pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy MSWiA. Projekty te opracowałbym bez pobierania honorarium, jako mój społeczny wkład…

Oferta to chyba o tyle ciekawa, że zamówienie takich projektów kosztuje zwykle kilka tysięcy zł…

WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Jakie są Pani/Pana zadaniem największe problemy gminy Tłuszcz? 1. Słabo rozwinięta infrastruktura – mam na myśli wodociągi i kanalizację. Poza tym fatalne jest połączenie drogowe z powiatowym Wołominem.

2. Brakuje w Urzędzie Gminy Biura Obsługi Klienta, takiego uniwersalnego okienka, w którym można by było załatwić wszystkie sprawy.

3. W stosunki do innych miasteczek Tłuszcz ma braki, które nadganiać będziemy latami. Przez kilkadziesiąt lat nie działo się u nas nic i teraz mamy tego efekty.

Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie problemów? Ad. 1 – Pozyskiwać środki z zewnątrz i rozwijać, rozwijać…

Ad. 2 – Stworzyć takie Biuro.

Ad. 3 – Modlić się i pracować. Cudownej recepty nie ma, choć oczywiście trzeba szukać dróg wyjścia z impasu. Trzeba oszczędzać i szukać środków finansowych z zewnątrz – środki unijne, wojewódzkie i z poszczególnych krajowych programów strukturalnych.

Miejsca dla mieszkańców – co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać Jestem ZA, bez dodatkowych warunków. Ławki to najlepsze i najtańsze miniaturowe „domy kultury” pozwalające na międzyludzką integrację i dyskusję. Poza tym ławki ustawione przy głównych arteriach są dla pieszych niczym przystanki na ich trasie. Osoby starsze albo rodzice z małym dziećmi chętnie skorzystają z takiego przystanku…

Ja też usiądę, popatrzę, zastanowię się, co jeszcze można by w Tłuszczu zmienić.

Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach – jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki? Czy powinny być one udostępniane odpłatnie? Młodzieży uczącej się powinny być udostępniane bezpłatnie, a dorosłym – za symboliczną opłatą, bo rozumiem, że ktoś musi użytkowników wpuścić / wypuścić i dozorować salę gimnastyczną w czasie, gdy jest wykorzystywana.
Młodzieżowa rada gminy – jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej rady gminy, co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje i jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada? Dziwię się, że do tej pory nie ma w Tłuszczu Młodzieżowej Rady Gminy. Sądzę, że powinno być to ciało doradcze i opiniodawcze dla „dorosłej” Rady, a w niektórych, wybranych sprawach młodzież mogłaby chyba sama podejmować decyzje. Ale kto ją powoła? Bo jeśli władza odgórnie, to nie ma to sensu. Tu widzę pole do popisu dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń – takich jak Kastor…
Organizacje pozarządowe – jak widzi Pani/Pan ich rolę w życiu gminy – realizowaniu zadań samorządu, konsultowania prawa lokalnego, współpracy z samorządem? Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem – TAK. Konsultowanie prawa lokalnego – TAK. Ale realizowanie zadań samorządu – NIE. Organizacje pozarządowe nie mogą wyręczać samorządu, choć oczywiście mogą wspierać jego działania!
Czy będzie Pani/Pan organizował/a regularne publiczne spotkania z wyborcami, co najmniej dwa razy w roku? Dwa razy w roku to za rzadko. Jestem zwolennikiem obowiązkowych dyżurów, które każdy radny powinien pełnić co najmniej dwa razy w miesiącu, a najlepiej – co tydzień. A jeśli Radni nie zobowiążą się sami (czy też wzajemnie) do pełnienia takich dyżurów, ja będę tym jednym (czy jednym z nielicznych), którzy zamierzają pełnić stały dyżur.
Czy będzie Pani/Pan pełnił/a regularne dyżury dla mieszkańców co najmniej raz w kwartale w terminie i miejscu podanym uprzednio publicznie do wiadomości? Jak wyżej – Jeśli zostanę radnym, będę pełnił stały dyżur 2-4 razy w miesiącu, niezależnie od tego, jak sprawę potraktują inni radni.
W jaki sposób będzie Pani/Pan dostępna/dostępny dla swoich wyborców? 1. Dyżur radnego – jak wyżej.

2. Kontakt mailowy…

3. Strona internetowa: www.szydlik.com (możliwość przesłania maila i przeczytania sprawozdania z mojej działalności w ostatnim czasie)

4. Telefon – podam numer, jeśli zostanę radnym…

Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób? Nie wiem, czy to jest najszczęśliwszy pomysł. Warto jednak wysłuchać głosu tych aktywnych mieszkańców, którzy dotrą na sesję i/lub do radnego. Mam nadzieję, że sesje będą jednak po południu…
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy poprze Pan/Pani wniosek zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Proszę uzasadnić. Oczywiście! To jedno z najlepszych narzędzi, jakie zna demokracja. Rządzący często są ślepi i mieszkańcy muszą od czasu do czasu unieść władzy powieki :-) Radni mogą zajmować się „wielkimi” sprawami, a przegapić te „małe”. Oczywiście jako radny, gdybym uznał taki obywatelski projekt za sensowny, włączyłbym się w akcję i pomógł zebrać niezbędne podpisy czy skonsultował projekt z radcą prawnym.
Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy poprze Pani/Pan wniosek zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Proszę uzasadnić. Jestem ZA, bo widywałem na sesji przypadki, gdy jedna i ta sama osoba głosowała PRZECIW, a za chwilę, w tym samym głosowaniu, unosiła rękę, gdy pytano, kto wstrzymał się od głosu… Poza tym – imienne głosowanie zmusza chyba radnego do większej odpowiedzialności – wszak słowo zapisane pozostaje.
Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach popołudniowych/wieczornych? Popołudniowych – TAK, JESTEM ZA….

Wieczornych – OSOBIŚCIE BYŁBYM ZA, ale nie sądzę, by taka była wola większości. W demokracji większość ma rację, nawet… jeśli jej nie ma.

Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy? Oby technika nadążyła za naszymi chęciami… Oczywiście, jestem ZA.
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich? Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie mieszkańców osiedla? Tak. Jestem ZA. Tych środków nie ma w tej chwili wiele, ale warto wprowadzać pewien samo-rządowy obyczaj. Jeśli zebranie mieszkańców będzie mogło decydować o pieniądzach w ramach takiego osiedlowego funduszu, być może liczniej zaczną na takie zebrania przychodzić i poczują się współodpowiedzialni. W tej chwili frekwencja na zebraniach osiedlowych jest bardzo niska…
PIĘĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu? Pięć razy – byłbym częściej, gdyby sesje odbywały się w późniejszych godzinach, a nie między 11.00 a 14.00.
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu? Z tego, co wiem, na posiedzenie Komisji trzeba być zaproszonym… Brałem udział w posiedzeniu Komisji ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia gdy przygotowywałem do druku książkę „Siewba” 1906 – 1908. Na szczęście udało się załatwić sprawę tak, że koszty druku w całości pokryło Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej były przez Panią/Pana podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat? 1. Byłem pomysłodawcą i autorem „scenariusza” sesji popularno-naukowej zorganizowanej w 2006 roku w Centrum Kultury w 100. rocznicę ukazania się „Siewby”, wydawanego w Tłuszczu pierwszego pisma chłopskiego w Królestwie Polskim. Znalazłem odpowiednich prelegentów: było wśród nich dwóch profesorów doktorów habilitowanych, dwóch doktorów, jeden magister i dwóch regionalistów. Zadbałem też o to, by koszty honorariów nie obciążyły zbytnio gminnego budżetu – były one symboliczne – łącznie wyniosły poniżej 1000 zł, mimo że wygłoszone referaty zostały złożone do druku.

2. Przygotowałem do druku wydawnictwo z referatami z powyższej sesji i poprowadziłem promocję książki w tłuszczańskiej Bibliotece Publicznej. Za te działania nie pobierałem honorarium.

3. Zaprojektowałem nieodpłatnie logo Biblioteki Publicznej w Tłuszczu – można je znaleźć m.in. na mojej stronie internetowej www.szydlik.com

Z jakich działań podejmowanych przez Panią/Pana na rzecz społeczności lokalnej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony/a? Nie mnie oceniać moje działania. Ja jestem zadowolony i z tych większych, i z tych mniejszych… To nie jest tak, że ja jestem, czy czuję się kimś wyjątkowym. To w Tłuszczu tak mało się dzieje, że na tym bladym tle łatwiej jest błysnąć.
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu. Prowadzę własną stronę internetową www.szydlik.com. Dzięki niej chcę komunikować się wyborcami: maile, ogłoszenia itp. Jeśli zostanę radnym, zamierzam regularnie zamieszczać na stronie informacje na temat mojej bieżącej pracy jako radnego, zamieszczać komunikaty oraz najważniejsze informacje z sesji Rady Miejskiej, posiedzeń Komisji Rady itp.