Paweł Marcin Bednarczyk

32 lata, wykształcenie wyższe, KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

Email: pawel_bednarczyk@wp.pl

Ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Paweł Bednarczyk (673)

Ankieta online:

INFORMACJE O KANDYDACIE
Imię i nazwisko Paweł Bednarczyk
Rok i miejsce urodzenia 1977 r. Łochów
Posiadany majątek dom w budowie o pow.150 m2, samochód osobowy Opel Astra 1999 r., kredyt mieszkaniowy
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach Wędkarstwo – rekreacyjnie
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? pawelbednarczyk@op.pl

gg 5003896

WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia Szkoła Podstawowa w Tłuszczu 1992 r.

Technikum Geodezyjne w Warszawie 1997 r.

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Studia inżynierskie na kierunku geodezja i kartografia w zakresie geodezji i systemów informacji przestrzennej 2002 r.

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Magisterskie studia uzupełniające na kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie zarządzania nieruchomościami 2004 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Ekonomiczno – Rolniczy

Podyplomowe studia w zakresie wyceny nieruchomości 2007 r.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wydział Architektury

Studia podyplomowe w zakresie charakterystyki energetycznej budynku 2010 r.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) angielski, niemiecki – słaba, nie używam
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Dotychczasowe miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.

asystent geodety – kierowanie zespołem geodezyjnym, prowadzenie prac geodezyjnych głównie na budowach w Warszawie między innymi: Drukarnia „Agory” przy ul. Daniszewskiej, Media Markt przy ul. Ostrobramskiej

Almap” Sp. j. Kancelaria Geodezyjna w Warszawie

geodeta – kierowanie zespołem geodezyjnym, prowadzenie prac geodezyjnych głównie na budowach w Warszawie np. osiedle Skorosze, dodatkowo wykonywanie prac prawnych

Urząd Miejski w Łochowie

inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami

prowadzenie spraw w zakresie numeracji zabudowanych w mieście i na wsi, współpraca z gminnym specjalistą ds. geodezji w zakresie komunalizacji gruntów, przygotowanie materiałów niezbędnych do ustalania miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i mieszkalne, zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność organów samorządu terytorialnego, prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczenia nieruchomości, prowadzenie spraw dotyczących podziałów nieruchomości, praca w komisji przetargowej oraz odbioru robót budowlanych

Urząd Gminy w Klembowie

Kierownik referatu ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy

Referat zajmuje się między innymi: ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, drogami, geodezją i gospodarką nieruchomościami, zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, planowaniem, realizacją i odbiorem inwestycji. (długo można jeszcze pisać )

Doświadczenie w zarządzaniu Jak wyżej
Największy sukces zawodowy Od trzech lat pracuję w Gminie Klembów. Przez ten czas wybudowaliśmy między innymi: boiska ze sztucznej nawierzchni w miejscowościach Dobczyn i Krusze oraz kompleks boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w Ostrówku. Czekamy na podpisanie umowy na budowę boiska w Klembowie. Powstają place zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Dobczynie, Klembowie i Ostrówku. Kolejne powstaną w przyszłym roku. Wybudowaliśmy park, ulicę Koczorowskiej wraz z odwodnieniem oraz rozbudowaliśmy ośrodek zdrowia w Ostrówku. W miejscowości Pasek wyremontowaliśmy świetlicę wiejską w której mieśczą się filie Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury. Wykonaliśmy termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kruszu, utworzyliśmy oddział „zerówek” w Starym Kraszewie (adaptacja i remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej), wykonujemy w ramach możliwości finansowych remont Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej (zabytkowy Pałac przy drodze wojewódzkiej nr 636), wybudowaliśmy przedłużenie ul. Radiowej w Woli Rasztowskiej, drogę z miejscowości Tuł do granicy gminy – połączenie z gminą Poświętne poprzez miejscowość Laskowizna, jesteśmy w trakcie rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie, wykonaliśmy wiele innych większych i mniejszych inwestycji. Większość z wymienionych inwestycji została dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, „unijnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, budżetu Państwa – Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Rozwój dostępu do Internetu dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” dzięki któremu obszar gminy zostanie pokryty zasięgiem szerokopasmowego Internetu.
Największa porażka zawodowa słowo „porażka” oraz „nie można” są mi obce.
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla naszej gminy
 1. Uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie (zaktualizowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)
 2. Legalizacja wszystkich inwestycji gminnych wybudowanych bez wymaganych pozwoleń lub odbiorów
 3. Regulacja stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu gminy
 4. Aktywne pozyskiwanie wszelkich dostępnych środków zewnętrznych na inwestycje publiczne
 5. Budowa infrastruktury (wodociągi, odwodnienia, kanalizacja sanitarna)
 6. Dokończenie rozpoczętych inwestycji np. Gimnazjum w Jasienicy
 7. Poprawa warunków na targowisku miejskim
 8. Troska o lepszą komunikację (poprawa nawierzchni dróg oraz chodników, budowa parkingów, ścieżek rowerowych, udogodnień dla osób niepełnosprawnych tj. podjazdy, bezpieczne zjazdy z chodników
 9. Wsparcie młodych rodziców poprzez tworzenie oraz rozbudowę przedszkoli, a także utworzenie żłobka lub oddziału żłobkowego przy przedszkolu
 10. Tworzenie miejsc wspólnego wypoczynku dla dzieci i rodziców
 11. Aktywna współpraca z organizacjami pożytku publicznego, mieszkańcami, organizacjami, organizacjami społecznymi
 12. Lepsza oferta Centrum Kultury zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych
 13. Poprawa jakości służby zdrowia w Naszym Mieście
 14. Stworzenie przyjaznego dla mieszkańców Urzędu Miasta, gdzie interesanci będą rzetelnie sprawnie i uprzejmie obsługiwani
MOJA WIZJA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w maksymalnie 100 słowach swoją wizję gminy Tłuszcz Gmina Tłuszcz powinna być przyjazna jej mieszkańcom. Z racji jej położenia powinniśmy położyć nacisk na powiększanie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Strefy przemysłowe powinny znajdować się w jak największej odległości od zabudowań tak, aby swym negatywnym oddziaływaniem nie zakłócały życia mieszkańców. Należy dołożyć wszelkich starań ażeby mieszkańcy wsi mieli stworzone podobne warunki do życia co mieszkańcy miasta, zwłaszcza najmłodsi czyli przedszkolaki i uczniowie (zrównoważony rozwój). Nie należy dopuścić do likwidacji nauki zawodów technicznych w tutejszych szkołach. Utworzenie Centrum Kultury Technicznej – miejscem rozwoju młodzieży. Karta miejska.
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Polityka kadrowa:

 • w urzędzie miejskim i jednostkach organizacyjnych – prosimy podać zasady doboru współpracowników, którymi będzie Pani/Pan się kierować?
Obowiązuje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze w zakresie kryteriów wyboru na poszczególne stanowiska.
Obsługa klientów w urzędzie miejskim:

 • w jakich godzinach będzie otwarty urząd, czy planowane są zmiany w obsłudze klientów, kwestie obsługi mieszkańców przez internet
Trzeba zastanowić się nad pracą urzędu w jednym dniu w tygodniu do godziny 18 (w przypadku dużego zapotrzebowania może nawet do godz. 20). Na dole w urzędzie należy umieścić biuro obsługi interesanta, gdzie można będzie zadać pytania na temat załatwianych spraw, złożyć wymagane dokumenty, a nawet zostawić dziecko pod opieką na czas załatwienia sprawy w urzędzie, Gmina Tłuszcz jak większość miast i gmin na Mazowszu przystąpiła do programu „ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA

MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA” realizowanego przez Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego, który ma na celu wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz wydawania decyzji administracyjnych w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Burmistrz i jego pracownicy powinni odpowiadać na zwykłe maile.

Ponadto urząd powinien przystąpić np. do programu PRI – Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego. Metoda PRI obejmuje analizę poziomu rozwoju instytucjonalnego, projektowanie zmian (usprawnień) instytucjonalnych, ich wdrożenie oraz monitorowanie i ocenę efektów. Zaletą tej metody jest to, że umożliwia jst dokonanie samooceny rozwoju instytucjonalnego bez konieczności zatrudniania ekspertów zewnętrznych. Celem analizy instytucjonalnej jest ocena bieżącej sytuacji jst, a także poprawa jej potencjału instytucjonalnego. Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2001 jest w chwili obecnej raczej jest niepotrzebnym wydatkiem.

Dostęp do sieci wodociągowej, dostęp do sieci kanalizacyjnej:

 • jakie ma Pani/Pan pomysły na rozwój istniejącej sieci,
 • które obszary gminy będą wyposażane w tę infrastrukturę w pierwszej kolejności,
 • proszę podać w jakich latach oraz z jakich środków będzie to finansowane
W chwili obecnej Gmina Tłuszcz posiada dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w mieście Tłuszcz i tu należy się w chwili obecnej skupić, tak aby uzyskane pozwolenia na budowę nie straciły ważności. Należy zastopować trwonienie w głupi sposób pieniędzy publicznych. Ponowne zaprojektowanie tych sieci to kolejne setki tysięcy jeżeli nie miliony wydane na ten cel. Przy kolejnych naborach trzeba koniecznie składać wnioski. Jeżeli będzie to konieczne to trzeba będzie utworzyć związek międzygminny w celu uzyskania wyższego wskaźnika RLM i uzyskania większego dofinansowania tak jak zrobiły to skutecznie gminy Wołomin i Kobyłka. Ponadto należy dalej realizować budowę sieci wodociągowej z programu PROW. Z moich informacji wynika, że ma być przeprowadzony jeszcze jeden nabór ale do tego będzie wymagane pozwolenie na budowę!!! Jeżeli nie będzie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ten cel to powołam partnerstwo publiczno-prywatne by zrealizować ten najważniejszy wg. mnie cel.
Infrastruktura drogowa:

 • na jakiej zasadzie będą dobierane odcinki dróg do poprawy przejezdności,
 • gdzie wg Pani/Pana jest największa potrzeba doinwestowania,
 • czy planuje się podjąć działania mające na celu przygotowanie wieloletniej strategii budowy nowych dróg
Tak jak wskazuję w moim programie należy od początku stworzyć Plan Rozwoju Lokalnego z udziałem mieszkańców, którzy wskażą swe największe potrzeby między innymi drogi. Wiadomo, że drogi buduje się tam gdzie jest największe na nie zapotrzebowanie tj. na obszarach przeznaczonych pod zabudowę ale trzeba pamiętać o mieszkańcach małych wsi, którzy od lat topią się w błocie. Należy zwrócić uwagę na zamierzane inwestycje tak aby zachować to co tak wielkim trudem wybudowano. Kolejny punkt mojego programu to opracowanie projektu melioracji dla terenu całej gminy z uzupełnieniem zniszczonych lub zabudowanych rowów melioracyjnych tak aby zainwestowane już tereny nie pływały w wodach opadowych i roztopowych ale i po to aby pozyskać dodatkowe tereny pod inwestycje
Chodniki:

 • na jakiej zasadzie będą dobierane lokalizacje nowych odcinków i modernizacja istniejących,
 • gdzie wg Pani/Pana jest największa potrzeba doinwestowania w tej kwestii
j.w.
Ścieżki rowerowe:

 • jakie widzi Pani/Pan możliwości budowy ścieżek rowerowych w naszej gminie?
Najważniejszymi wg. mnie w tej chwili jest budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich tj. 634 i 636 w celu zapewnienia bezpieczeństwa dorosłym, ale głównie dzieciom, które poruszają się po tych „zabójczych” drogach często po zmierzchu. Tu konieczna jest współpraca z innymi gminami przez które przebiegają te drogi, ażeby skutecznie realizować swe zamierzenia. Należy zauważyć, że powyższymi drogami zarządza Marszałek Województwa Mazowieckiego poprzez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i przeprowadzenie tak dużej inwestycji będzie ogromnym wyzwaniem. Ale trzeba tego dokonać żeby ścieżki zostały wybudowane. Jestem przekonany, że można byłoby pozyskać na ten cel fundusze z Samorządu Województwa Mazowieckiego na promocję i turystykę oraz z RPO jeżeli będą ogłaszane jeszcze konkursy na turystykę.
Parkingi:

 • jak zamierza Pani/Pan rozwiązać problem brakujących miejsc parkingowych w mieście
Najważniejszym miejscem dla mieszkańców gminy jest teren wokół dworca PKP w Tłuszczu. Należy dołożyć wszelkich starań ażeby osoby korzystające z komunikacji kolejowej mogli bezpiecznie pozostawić swe pojazdu pod dworcem na parkingu PARK& RIDE. Najważniejszą kwestią będzie uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością ale tym powinien być zainteresowany być również Marszałek nadzorujący spółkę Koleje Mazowieckie. M.p.z.p. określa miejsca lokalizacji parkingów w poszczególnych strefach.
Utrzymanie terenów zielonych, park w Tłuszczu:

 • jaka będzie Pani/Pana polityka w tej dziedzinie,
 • czy widzi Pani/Pan możliwość zlokalizowania w mieście parku?
Miejsca przeznaczone pod parki określa obowiązujący m.p.z.p. Czy są to miejsca odpowiednie można byłoby dyskutować. Plan jest w tym momencie na etapie zmian. Z pewnością takie miejsce jest potrzebne mieszkańcom ale powinna być to przemyślana inwestycja, gdyż mieszkańcy będą z niej korzystać przez wiele dziesięcioleci. Wymagać będzie ono wiele nakładów finansowych w posadzenie i utrzymanie roślinności. Należy zauważyć ze gmina „kuleje” również i w kwestii planowania przestrzennego. Plany winny być uchwalone dla wszystkich miejscowości. Wtedy będzie możliwe stworzenie ładu i harmonii.
Miejsca dla mieszkańców:

 • co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać?
I tu znowu odsyłam do m.p.z.p., który określa miejsca przeznaczone pod zieleń publiczną. Osobiście myślę, że ustawianie ławek, stolików, altanek byle gdzie jest wyrzucaniem publicznych pieniędzy. Tak jak miało to miejsce przy ustawieniu w centrum miasta kwietników. Postawiono je ażeby pokazać jak się dba o nasze otoczenie zapominając o podstawowych kwestiach bezpieczeństwa na chodnikach i przejściach dla pieszych. Oczywiście powinny być takie miejsca do odpoczynku, ale zaprojektowane z głową, tak aby stanowiły jedną całość. Ławki powinny być w odpowiednich miejscach i w jednym stylu.
Place zabaw dla dzieci:

 • czy zamierza Pani/Pan budować nowe place zabaw?
 • Jeśli tak, to gdzie?
Na pewno należy skorzystać z programu Radosna szkoła, który dofinansowywuje takie inwestycje. Pozostałe lokalizacje powinni wskazać mieszkańcy poszczególnych miejscowości i osiedli.
Ogródek Jordanowski:

 • jakie działania podejmie Pani/Pan w celu poprawienia funkcjonalności Ogródka i zapewnienia bezpiecznego korzystania z niego obecnym grupom użytkowników – rodzicom z dziećmi i spotykającym się tam grupom młodzieży?
Należy podjąć kroki w celu jego modernizacji. Wybudowanie placu zabaw dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną. Ogródek z całą pewnością powinien być bezpieczny a także przyjemny dla oka, być miejscem w którym chętnie spędza się czas. Konieczna jest jego rewitalizacja i projekt na jego zagospodarowanie, w którego tworzeniu będą mogli brać udział np. mieszkańcy. Niezbędny w celu poprawy bezpieczeństwa może okazać się również monitoring.
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach:

 • jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki?
 • Czy powinny być one udostępniane odpłatnie?
Sale, boiska powinny być udostępniane wszystkim chętnym poza godzinami pracy. Powinny być one udostępniane odpłatnie tak aby pokryć koszty energii elektrycznej, sprzątania i ewentualnych napraw. Ponadto zorganizowane kluby, stowarzyszenia, grupy zawodnicze (formy zorganizowane) powinny otrzymywać na ten cel wsparcie gminy.
Klub sportowy:

 • jaka powinna być wg Pani/Pana jego rola
 • w jakim kierunku powinna się rozwijać współpraca gminy z klubem?
Klub sportowy ma wiele funkcji między innymi promocję gminy, rozwój fizyczny młodzieży – nie tylko piłka nożna, ma integrować mieszkańców. Kluby powinny być dotowane, wspierane przez gminę. Znam wiele gmin, gdzie funkcjonuje kilka klubów sportowych i wszystkie są wspierane przez gminę na różnych poziomach sportowych.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 • ile środków rocznie planuje Pani/Pan w projekcie budżetu na wspieranie ich działań – konkursy dla organizacji pozarządowych
 • czy program współpracy będzie szeroko konsultowany ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi z gminy Tłuszcz?
W chwili obecnej jest to pytanie nie do kandydata na burmistrza. Projekt budżetu na rok przyszły przygotowywuje obecny burmistrz.

Oczywiście najbardziej aktywne organizacje, a są takie na ternie gminy, powinny być wspierane, ale o kwocie wsparcia można dyskutować przy konstruowaniu budżetu, w zależności od zgłaszanych potrzeb tych organizacji.

Program współpracy powinien być szeroko konsultowany oczywiście ze wszystkimi organizacjami, gdyż to one najlepiej mogą wskazać potrzeby, problemy czy zakres ich działań w jakich niezbędna jest współpraca.

Czy powoła Pani/Pan gminną radę pożytku publicznego, jeśli organizacje zgłoszą taką potrzebę? Tak, jeśli będzie zgłoszona taka inicjatywa, jako organ doradczy.
Imprezy w gminie:

 • czy mieszkańcy, w tym młodzież, będą mieli wpływ na kształt i program imprezy, czy będzie możliwość włączenia się we współorganizację?
Oczywiście jestem otwarty na pomysły, a jak wiadomo młodzi ludzie mają ich pełną głowę. Jest to dobry sposób nie tylko na dobre zagospodarowanie czasu młodzieży ale również sposób na wprowadzenie czegoś nowego i innowacyjnego do programu imprez. Jeśli będą chętni do aktywnego włączenia się w współorganizację imprez nie widzę w tym problemu, co więcej w miarę możliwości imprezy zorganizowane przez mieszkańców, stowarzyszenia winny być dotowane. W Gminie Łochów cyklicznie organizowane są przez młodych ludzi imprezy pod nazwą Summer Soud Carnival oraz inne. W Ostrówku w Gminie Klembów można wynająć scenę w parku i organizować tam imprezy. Oczywiście za organizację odpowiadają organizatorzy.
Biblioteki publiczne w naszej gminie:

 • jaka wg Pani/Pana powinna być ich rola, w jakim kierunku powinny się rozwijać?
Uważam, że obecna dyrektor idzie w bardzo dobrym kierunku, biblioteka zaczyna żyć, jest dużo projektów, widać, że biblioteka się uaktywniła.
Centrum Kultury:

 • jaka wg Pani/Pana powinna być rola tej jednostki, w jakim kierunku powinna się rozwijać?
Zacznijmy od tego, że przez wiele lat budynek Centrum Kultury był zaniedbywany i obiecywano nam budowę nowoczesnego CK. Burmistrz Białek ciągle powtarza, że ma projekty na półce. Podstawowym problemem jest uregulowanie stanu prawnego tej nieruchomości. Dopiero wtedy będzie można rozpocząć proces inwestycyjny. Trzeba będzie sprawdzić wspomniane wcześniej projekty czy nadają się jeszcze do wystąpienia o pozwolenie na budowę (ciągłe zmiany przepisów oraz ograniczony czas trwania uzgodnień) i dopiero ją rozpocząć. Ten ciągły grzech zaniechania w Tłuszczu jest najczęstszy. Kolejną sprawą jest różnorodność zajęć. Centrum Kultury jak sama nazwa wskazuje powinno być Centrum Kulturalnym gminy, powinno tętnić życiem organizując nie tylko imprezy, ale także codzienne, urozmaicone zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Program CK powinien być przyciągający i interesujący. Poza tym powinniśmy utworzyć Centrum Kultury Technicznej, które by się mieściło w miejscu zamkniętych warsztatów szkolnych. Było by miejscem rozwoju młodzieży
Gmina Tłuszcz a zabytki:

 • zabytki (np. zabytkowa lokomotywa, wieża ciśnień); jakie działania podejmie Pani/Pan w celu ochrony zabytków?
 • Jak widzi Pani/Pan przyszłość zabytków na terenie naszej gminy?
Zadaniem Gminy jest dbanie o zabytki będące jej własnością. Gmina powinna wspierać właścicieli w utrzymaniu zabytków w należytym stanie między innymi poprzez informowanie o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na renowację zabytków, pomoc w wypełnianiu wniosków.
Pomysły na gospodarkę odpadami:

 • jakie są Pani/Pana pomysły na gospodarkę odpadami w naszej gminie? (kontrola przestrzegania, egzekucja)
Od Nowego Roku mają zostać wprowadzone zmiany ustawowe. Najprawdopodobniej zostanie wprowadzony tzw. podatek śmieciowy a gminy będą zobowiązane do odbioru odpadów. Niezbędne jest także segregowanie odpadów, a co się z tym wiąże uruchomienie sortowni odpadów. Takie działania na pewno zmniejszą obciążenia finansowe mieszkańców i przyczynią się do poprawy jakości środowiska naturalnego
Przedszkola:

 • czy widzi Pani/Pan potrzebę budowania i otwierania nowych przedszkoli? Jeśli tak – prosimy o podanie, w jakich miejscowościach i w jakim czasie?
Tak i żłobków również. Młode matki nie mają zostawiać swych malutkich dzieci a przez to zostają wyparte z rynku pracy. Widzę potrzebę budowy przedszkoli w Tłuszczu, Jasienicy i Postoliskach.
Infrastruktura oświatowa:

 • w jakim kierunku będzie Pani/Pan rozwijać infrastrukturę oświatową?
W związku z stałym wzrostem liczby mieszkańców miasta potrzeba będzie w niedługim czasie budowa szkoły „za torami” tj. w okolicy osiedla Norwida. Takie działanie na pewno poprawi jakość nauki dzieci ale także zapewni im większe bezpieczeństwo- mam na myśli przejście przez tory kolejowe. Niezbędna jest również ogólnodostępna hala sportowa, na której będziemy mogli lepiej rozwijać talenty sportowe w różnych dziedzinach sportu, a która jest nam już tak długo obiecywana.
Dostęp do służby zdrowia:

 • co planuje Pani/Pan zrobić w celu usprawnienia działania przychodni?
Istnieje ogromna potrzeba poprawy jakości usług zdrowotnych, zwiększenie ilości lekarzy specjalistów. Należy się zastanowić na rozbudową i dostosowaniem istniejącego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, matek z małymi dziećmi lub budową nowego ośrodka zdrowia wraz z parkingiem w innej lokalizacji. Należy również rozważyć utworzenie w przyszłości Gminnego Ośrodka Zdrowia tak jak ma to miejsce np. w Zielonce
Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych:

 • jaką ma Pani/Pan koncepcję wydawanie pieniędzy pochodzących z opłat z tytułu sprzedaży alkoholu
 • na co będzie wydawany ten fundusz, czy środki z niego będą np. przeznaczone na działalność profilaktyczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe?
W tej kwestii należy położyć nacisk na uświadamianie młodzieży o zagrożeniach płynących ze spożywania alkoholu ale i narkotyków. Można organizować różne akcje uświadamiające zagrożenie, a także promujące życie w trzeźwości, spotkania – pogadanki z policjantami (próba jazdy na rowerze w tzw. alkogoglach), osobami zajmującymi się leczeniem uzależnień a także z osobami uzależnionymi w zależności od grupy wiekowej dzieci i młodzieży. Ponadto fundusz taki powinien również być przeznaczany na zajęcia pozalekcyjne. Propozycje winny wypływać od osób działających w Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych a także od nauczycieli, opiekunów i stowarzyszeń.
Przedsiębiorczość:

 • Kwestie promowania inwestycji, miejsca na inwestycje, współpraca z przedsiębiorcami, rola przedsiębiorców w zarządzaniu miastem – prosimy o Pani/Pana wypowiedź w tym temacie
Najważniejszą rzeczą jest uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie. Niedopuszczalna jest ciągła zmiana m.p.z.p. oraz ich brak w pozostałych częściach gminy. Na początku powinno zaktualizować studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego a następnie uchwalać miejscowe plany. Dokumenty planistyczne winny być tworzone perspektywicznie. Miejsca przeznaczone pod przemysł powinny znajdować się z dala od zabudowań. Tereny pod inwestycje winny być uzbrojone. Dopiero wtedy można przyciągnąć inwestorów z zewnątrz. To mieszkańcy w tym i przedsiębiorcy powinni tworzyć to miasto. Jeżeli deweloperzy uważają, że na mieszkania w blokach w gminie Tłuszcz byłby zbyt to należy rozważyć wszystkie za i przeciw powstawania takiej zabudowy. Wystarczy spojrzeć jak przez ostatnie cztery lata zmienił się Radzymin. Nowi mieszkańcy to dodatkowe wpływy do budżetu. Jeżeli miejscowi przedsiębiorcy będą w złej sytuacji finansowej to powinno się im odraczać podatki w celu ratowania miejsc pracy. Takie decyzje powinien podejmować burmistrz po ocenie wniosków i dokumentów przez odpowiednią komisję złożoną z radnych na podstawie uchwalonego przez Radę Miejską regulaminu. Wszystkie tego rodzaju decyzje winny być umieszczane w BIP.
Młodzieżowa rada gminy:

 • jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej radzie gminy,
 • co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje
 • jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada?
Powinna powstać. Stanowiłaby nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu problemów młodzieży. Ponadto stanowiłaby uzupełnienie zajęć szkolnych z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie oraz pozwoliłaby młodym zrozumieć jak funkcjonuje samorząd.
UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW W ZARZĄDZANIU
 • Czy i w jaki sposób zamierza Pani/Pan zwiększyć udział mieszkańców w zarządzaniu miastem?
Mieszkańcy powinni brać aktywny udział w zarządzaniu miastem poprzez konsultacje, ankiety, współtworzenie dokumentów planistycznych. Nie wykluczam przeprowadzenia referendum w ważnych sprawach dla mieszkańców gminy.
 • Jakie kroki poczyni Pani/Pan by konsultacje z mieszkańcami prowadzone były już na gruncie sublokalnym, np. za pośrednictwem zebrań osiedlowych i wiejskim?
Na zebrania zwłaszcza w mieście przychodzi niewiele osób. Wydaje mi się, że dużo lepszym sposobem jest przekazywanie ważnych lokalnie spraw sołtysom i przewodniczącym osiedli. Dobrym sposobem na pozyskiwanie opinii jest także Internet, choć nie zawsze się to sprawdza, gdyż starsze osoby nie korzystają z Internetu lub go w ogóle nie posiadają. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to powinny być organizowane spotkania władz, radnych z mieszkańcami. To nawet wynika ze statutów sołectw i osiedli.
 • Czy prowadzone podczas Pani/Pana kadencji konsultacje społeczne będą uwzględniać również badanie potrzeb mieszkańców na wczesnym etapie planowania?
Nowa Rada powinna uchwalić wieloletni plan inwestycyjny. Ten dokument powinien być konsultowany z mieszkańcami ponieważ dla mieszkańców jednej miejscowości najważniejsza będzie doga a dla innych wodociąg czy kanalizacja. Następnie Burmistrz i Rada powinni systematycznie realizować zapisy tego dokumentu. Z tego powinni rozliczać ich wyborcy.
 • Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy?
 • Czy zamierza Pani/Pan konsultować z mieszkańcami budżet na etapie jego tworzenia oraz składać sprawozdania z jego wykonania?
Oczywiście, że tak. Podczas tworzenia budżetu wnioski powinny składać stowarzyszenia, kluby i inne organizacje pożytku publicznego. Oczywiście do budżetu powinny być składane wnioski mieszkańców na cele, które nie zostały ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym.
 • Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy wystąpi Pani/Pan z wnioskiem zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Odpowiedź prosimy uzasadnić.
Tak. Istnieje możliwość udziału społeczeństwa w tworzeniu uchwał. Na pewno powinny być określone zasady zgłaszania takich projektów uchwał, sposób oceny prawnej uchwał oraz sposób ich zmian w przypadku niezgodności z prawem. Mieszkańcy mieliby wtedy możliwość zgłoszenia np. projektu uchwały w celu podjęcia kontroli zamówienia publicznego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub innych. Umożliwiłoby to debatę nad wcześniej pojętymi kontrowersyjnymi uchwałami np. w celu ich uchylenia lub zmian.
 • Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy wystąpi Pani/Pan z wnioskiem zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Odpowiedź prosimy uzasadnić.
Nie zdążyłem się zapoznać z przepisami w tej kwestii. Jeżeli istnieje taka możliwość to jestem całkowicie za. Zarówno burmistrz jak i radni powinni odpowiadać za swe decyzje i wytłumaczyć się z nich przed wyborcami.
 • Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach bardziej dostępnych dla mieszkańców, czyli popołudniowych / wieczornych?
Tak jest to konieczne. Sesja powinna odbywać się najwcześniej o godzinie 17 tak aby osoby zainteresowane mogły przybyć na sesję. Dotyczy to również komisji. Należy pamiętać, że każdy obywatel ma prawo przyjść i zadać pytanie, czy skierować jakiś wniosek do radnych.
 • Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy?
Jest to możliwe. Nie stanowiłoby to obciążenia dla gminy. Sesja już jest nagrywana w formie audio i winna być udostępniana na stronie internetowej urzędu.
 • Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich?
 • Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie osiedlowe?
Jestem za utrzymaniem dotychczasowych funduszy sołeckich. Utworzenie funduszy osiedlowych jest możliwe. Jednak ich wysokość winna być dostosowana do możliwości finansowych gminy, tak ażeby nie rozdrabniać już i tak wątłego budżetu.
SZEŚĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Wspólny bilet PKP-KM/ZTM – jakie są Pani/Pana plany w tym zakresie? Powinniśmy podjąć próby uzyskania takiego biletu. Tu jednak znowu muszę wskazać na budżet. Czy podołamy finansowo takiemu przedsięwzięciu? Na pewno podczas prób utworzenia takiego biletu musimy współdziałać z Gminą Klembów. Na pewno negocjacje z ZTM oraz Kolejami Mazowieckimi w tym zakresie trzeba podjąć.
Jak zamierza Pani/Pana rozwiązać kwestię strzeżonego przejazdu kolejowego w Tłuszczu, który jest dużym utrudnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców. Gdzie zamierza Pan/Pani szukać środków na rozwiązanie tego problemu, w którym roku ta kwestia będzie rozwiązana? Musimy podjąć próby rozmów z Polskimi Liniami Kolejowymi i Zarządem Dróg Wojewódzkich w celu wybudowania bezkolizyjnego przejazdu. Jest to konieczne w celu uniknięcia paraliżu komunikacyjnego miasta. Już teraz czas oczekiwania przed przejazdem często dochodzi do 20 i więcej minut. Wsparcia należy również szukać u radnych wojewódzkich oraz posłów z naszego rejonu.
Kwestia wystąpienia na drogę sądową do ewentualnych osób winnych o naprawienie szkód związanych z budową nielegalnych fundamentów – czy podejmie Pani/Pan takie działania? Sprawą tą oraz innymi podobnymi mającymi miejsce powinni zająć się prawnicy. Ocenią możliwość wyciągnięcia ewentualnych konsekwencji wobec winnych a następnie wtedy powinno kierować się wnioski do sądów. Gmina ma już na koncie kilka przegranych procesów za które musimy słono płacić. O tym również musimy pamiętać i wyciągnąć konsekwencje wobec winnych zaniedbań.
Sprawa sortowni odpadów w Wólce Kozłowskiej i możliwości utraty przyznanego dofinansowania – jakie są Pana/Pani plany w tym zakresie, jakie działania zamierza Pani/Pan podjąć w tej kwestii? Nie dziwię się mieszkańcom Wólki Kozłowskiej oraz sąsiednich miejscowości, że protestują po tak zorganizowanej przez Gminę Tłuszcz zbiórki odpadów oraz momentalnym zapełnieniu wysypiska, które winno jeszcze nam służyć. Sortownia odpadów musi powstać. Niestety w chwili obecnej jest to jedyna możliwa lokalizacja. Władze muszą zagwarantować mieszkańcom, że powstająca sortownia nie będzie zagrażać mieszkańcom, że będzie spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa. Mieszkańcy powinni mieć dostęp do dokumentacji zarówno projektowej jaki i eksploatacyjnej oraz możliwości przeprowadzania kontroli w sposób zorganizowany. Raporty z działania sortowni winny być ogólnodostępne i regularnie aktualizowane. W celu zmiany lokalizacji sortowni należy podjąć uchwałę o zmianie studium. Należy również rozważyć możliwość utworzenia międzygminnej sortowni odpadów niekoniecznie na terenie gminy Tłuszcz.
Czy poparłby Pan/Pani inicjatywę mającą na celu upamiętnienie losów ludności żydowskiej w historii Tłuszcza? Tak, jeżeli z taką inicjatywą się ktoś do mnie zgłosi. Jednak należy pamiętać o ludności polskiej, która to miasto budowała, walczyła o nie.
Jaką widzi Pan/Pani możliwość upamiętniania ważnych wydarzeń w historii naszej gminy? W jakiej formie będzie się to odbywać? Do upamiętniania wydarzeń historii naszej gminy należy włączyć młodzież. Można organizować tematyczne koncerty, konkursy plastyczne i wystawy. Należy również pomyśleć o rekonstrukcji jakiś wydarzeń które miały miejsce na terenie gminy np. odbicie więźniów z hitlerowskiego aresztu o którym pisano na łamach Stacji Tłuszcz lub innych wydarzeń.