Katarzyna Pałaś (l. 28) [KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA]

email: kasia.paa@gmail.com

ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Katarzyna Pałaś (654)

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE
Imię i nazwisko Katarzyna Pałaś
Rok i miejsce urodzenia 1982r., Wołomin
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach Sport (narciarstwo, pływanie, siatkówka), dobra książka, taniec, turystyka
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Drogą mailową: kasia.paa@gmail.com

Poprzez spotkania osobiste

WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia 2003 – 2008 Studia Magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Rehabilitacji, Kierunek Fizjoterapia;

2001 – 2004 Studia Licencjackie na Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego, Kierunek Turystyka i Rekreacja;

1997 – 2001 IV Liceum Ogólnokształcące w Wołominie;

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) Język angielski- dobra, zarówno mowie jak i w piśmie,

Język rosyjski- znajomość podstawowa

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami praca na stanowisku FizjoterapeutyPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wołominie;

praca na stanowisku Fizykoterapeuty – Kompleksowa Rehabilitacja Lecznicza w Wołominie;

praca na stanowisku sekretarki firma Ambasador w Warszawie;

praca na stanowisku recepcjonistki Hotel Rest w Warszawie;

Największy sukces zawodowy Od ponad roku pełnię obowiązki kierownicze nadzorując organizację pracy Filii Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wołominie.
Największa porażka zawodowa Uważam, że moją porażką jest niewykorzystanie mojej wiedzy i zawodu do utworzenia placówki rehabilitacyjnej na terenie Tłuszcza i mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni.
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla gminy
 1. Położę nacisk na budowę infrastruktury, gdyż tereny uzbrojone przyciągną nie tylko nowych mieszkańców, jak również inwestorów, czego rezultatem będą nowe wpływy do budżetu,
 2. Odnosząc się krytycznie do sposobu realizacji inwestycji miejskich, usprawniać te procesy. Będę wnosić o ich nowoczesne, efektywne i skuteczne realizowanie, m.in. kanalizacja miejska, wodociąg,
 3. Będę działać na rzecz utworzenia porozumienia z PKP w sprawie wspólnego biletu:
  PKP – karta miejska aglomeracji warszawskiej,
 4. Powszechna dostępność żłobków i przedszkoli,
 5. Segregacja śmieci dostępna dla wszystkich,
 6. Wzbogacenie oferty Domu Kultury,
 7. Poprawa jakości edukacji w Naszych szkołach, tworzenie najlepszych możliwości rozwoju Naszych dzieci,
 8. Profesjonalizacja aparatu sprawczego w Urzędzie Miasta,
 9. Będę wnosić o zmianę godzin Sesji Rady na popołudniowe, dostępne dla wszystkich mieszkańców,
 10. Bezpieczne i urozmaicone ze względu na wiek dzieci, place zabaw – szczególnie osiedlowe,
 11. Będę utrzymywała stały kontakt z mieszkańcami: kontakt mailowy, dyżury, zebrania.
DLACZEGO STARTUJĘ W WYBORACH
Proszę napisać, dlaczego startuje Pani/Pan w wyborach samorządowych do rady gminy? Nie mogę stać obojętnie wobec tego, co się działo w Naszym mieście przez ostatnie lata. Brak aktywności, logicznego myślenia i marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Tłuszcz potrzebuje zmian. Pora na ludzi młodych, kreatywnych i aktywnych. Dlatego też postanowiłam kandydować do Rady Miejskiej.
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Jakie są Pani/Pana zadaniem największe problemy gminy Tłuszcz? Problemów jest sporo: wypłaty ogromnych odszkodowań, zawalona budowa hali sportowej, brak nowych miejsc pracy i nepotyzm.
Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie problemów? Wszystko to jest konsekwencją słabego zarządzania lub braku kompetencji, więc wszystko w rękach wyborców.
Miejsca dla mieszkańców – co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać Same ławeczki nie rozwiążą problemu. Przede wszystkim brakuje odpowiedniego miejsca, w którym mieszkańcy mogliby się spotykać, np. park. Zaniedbany Ogródek Jordanowski, który „straszy” od 30 lat tym samym wyposażeniem i brakiem pomysłu na jego wielofunkcyjne wykorzystanie, mógłby stać się doskonałym miejscem dla spotkań mieszkańców po jego odnowieniu.
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach – jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki? Czy powinny być one udostępniane odpłatnie? Jako rehabilitant wiem jak ważny jest sport i ruch dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Moim zdaniem obiekty sportowe muszą być ogólno dostępne dla wszystkich mieszkańców. Na przykładzie boiska „Orlika”, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem, widać że dostęp powinien być nieodpłatny. Niestety teraz nawet odpłatnie nie można dostać się na halę sportową (hala gimnazjum)!
Młodzieżowa rada gminy – jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej rady gminy, co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje i jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada? Jestem za powstaniem takiej rady. Młodzi ludzie mieli by możliwość zrozumienia działania władz lokalnych, a także mieliby możliwość formułowania własnych problemów i ich rozwiązywania. W kwestii powołania w/w rady sami zainteresowani powinni wyjść z inicjatywą.
Organizacje pozarządowe – jak widzi Pani/Pan ich rolę w życiu gminy – realizowaniu zadań samorządu, konsultowania prawa lokalnego, współpracy z samorządem? Organizacje pozarządowe działające na rzecz Gminy Tłuszcz to doskonali partnerzy. „Co dwie głowy to nie jedna”. Myślę, że warto współpracować i konsultować poglądy w zakresie prawa lokalnego, jak również innych.
Czy będzie Pani/Pan organizował/a regularne publiczne spotkania z wyborcami, co najmniej dwa razy w roku? Tak.
Czy będzie Pani/Pan pełnił/a regularne dyżury dla mieszkańców co najmniej raz w kwartale w terminie i miejscu podanym uprzednio publicznie do wiadomości? Tak.
W jaki sposób będzie Pani/Pan dostępna/dostępny dla swoich wyborców? Jak już wcześniej wspomniałam drogą mailową kasia.paa@gmail.pl , a także poprzez kontakty osobiste (zebrania, dyżury).
Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób? Oczywiście, będę otwarta na wszelkie sugestie, celne uwagi oraz propozycje mieszkańców. Powyższa droga kontaktu, umożliwi mieszkańcom włączenie się w tworzenie budżetu.
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy poprze Pan/Pani wniosek zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Proszę uzasadnić. Oczywiście, że poprę. Mieszańcy mieliby szansę wykazać się aktywnością i zaangażowaniem na rzecz własnego miasta. Składanie projektów uchwał przez mieszkańców powinno być wcześniej uregulowane odpowiednimi przepisami i zasadami.
Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy poprze Pani/Pan wniosek zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Proszę uzasadnić. Tak, poprę taki wniosek. Uważam bowiem, że każdy radny powinien potrafić uzasadnić swój wybór w głosowaniu, a także ponosić konsekwencje i odpowiedzialność w sytuacji, kiedy jego głos może działać na szkodę miasta i gminy. Ułatwi to również wyborcom ocenę pracy radnych.
Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach popołudniowych/wieczornych? Jak najbardziej. Wychodzę z założenia, że funkcja radnego to przede wszystkim funkcja społeczna. Sesje w godzinach porannych kolidują z pracą zawodową.
Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy? Tak. Myślę, że mieszkańcy chętnie będą korzystać z możliwości zobaczenia i odsłuchania obrad ich przedstawicieli.
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich? Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie mieszkańców osiedla? Jestem za utrzymaniem dotychczasowych funduszy sołeckich. Fundusze osiedlowe –można rozważyć. Jednak pojawia się pytanie: w jakiej kwocie? Realizacja wielu projektów i pomysłów na danym osiedlu wymaga większych nakładów finansowych, a jak wiadomo budżet jest w marnej kondycji.
PIĘĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu? Niestety dotychczasowe Sesje Rady Miejskiej odbywały się w godzinach dla mnie niedostępnych, ponieważ pracuję zawodowo.
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu? j.w.
Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej były przez Panią/Pana podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat?
Z jakich działań podejmowanych przez Panią/Pana na rzecz społeczności lokalnej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony/a?
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu.