Włodzimierz Paweł Fydryszek (l. 52) [KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE – NASZA GMINA]

email: pawel.fydryszek@onet.pl

ankieta w wersji do pobrania: Ankieta - Włodzimierz Paweł Fydryszek (580)

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE
Imię i nazwisko Włodzimierz Paweł Fydryszek
Rok i miejsce urodzenia 1958 Tłuszcz
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach Wędkarstwo –mistrzostwo i wicemistrzostwo Koła.Moją pasją jest sport,szkolę dzieci i młodzież w piłkę nożną w TKS „BÓBR” z dużymi sukcesami.
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Można się ze mną spotkać codziennie w sklepie sportowo rowerowym AGA-SPORT w Tłuszczu gdzie pracuję.
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia TECHNIKUM BUDOWY DRÓG I MOSTÓW, DWULETNIE POMATURALNE STUDIUM HANDLOWE,SZKOA INSTRUKTORÓW SPORTU I TRENERÓW W WARSZAWIE.
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) Niemiecki,rosyjski
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami WRZKB WARSZAWA-Kierownik na budowie do 1985r,od 1985 własna działalność gospodarcza.
Największy sukces zawodowy
Największa porażka zawodowa
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla gminy Pozyskanie jak największych środków Unijnych.Jako mieszkaniec centrum miasta zdecydowanie zadbać o wizerunek naszej dzielnicy. Działając w sporcie jako priorytet stawiam na budowe hali sportowej,oraz budowa lub remont placówki Kulturalno-Oświatowej.Jestem członkiem Koła Wędkarskiego w Tłuszczu,będę robił wszystko aby powstał wymarzony dla wędkarzy zalew.Za pozyskane Środki Unijne zdecydowanie budowa brakującej infrastruktury tj.wodociągi,kanalizacja,gazociągi,drogi,chodniki,ścieżki rowerowe,oświetlenie.Wspierać szkoły i przedszkola oraz zadbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
DLACZEGO STARTUJĘ W WYBORACH
Proszę napisać, dlaczego startuje Pani/Pan w wyborach samorządowych do rady gminy? Mieszkam w centrum miasta od urodzenia znam bolączki naszej dzielnicy,patrząc na to nic nie robienie serce boli,wystarczy się rozejrzeć w kolo żeby stwierdzić jak wygląda nasze Centrum.Nie chcę więcej słyszeć wymówki ,że w Centrum Miasta nic się nie robi bo to jest teren PKP{słyszymy to co najmniej od 15lat}to nieprawda można dogadać się z PKP i wkońcu coś zrobić tylko trzeba tego chcieć, ja chcę i dlatego startuję w wyborach.
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Jakie są Pani/Pana zadaniem największe problemy gminy Tłuszcz? Brak nowych inwestorów,kanalizacji,wodociągów,zaniedbane Centrum Miasta,brak zajecia dla dzieci i młodzieży.
Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie problemów? Aby pozyskać inwestorow należy promowac połozenie naszego Miasta tj.idealny dojazd z każdej strony Kraju dzieki PKP,kanalizacja , wodociągi-pozyskanie Środkow Unijnych.Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież –budowa hali sportowej i Centrum Kultury
Miejsca dla mieszkańców – co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać Jestem za jeżeli będą ustawione w odpowiednich miejscach,nie tak jak doniczki na które wydano 20000zł.teraz służą jako śmietniki.
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach – jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki? Czy powinny być one udostępniane odpłatnie? Sal sportowych nie ma w mieście więc nie ma o czym mówić.Jeżeli chodzi o boiska to wiem z praktyki gdyż pracuję na ORLIKU i jestem za drobnymi opłatami na energie i utrzymanie od mieszkańców gminy żeby poczuli się gospodarzami obiektu,a jeżeli chodzi o mieszkańców z poza gminy to jestem za pełną odpłatnością.
Młodzieżowa rada gminy – jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej rady gminy, co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje i jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada? Jako ciało doradcze dla Rady Miejskiej jestem za mam do czynienia w swojej pracy z młodzieżą i podczas dyskusji słyszę często wiele mądrych uwag na temat przyszłości i rozwoju naszego Miasta.
Organizacje pozarządowe – jak widzi Pani/Pan ich rolę w życiu gminy – realizowaniu zadań samorządu, konsultowania prawa lokalnego, współpracy z samorządem? Moim zdaniem powinna być ścisła współpraca organizacji pozarządowych z samorządem myślę ,że dzięki współpracy osiągniemy wspólny cel tj.rozwój naszego Miasta i Gminy.
Czy będzie Pani/Pan organizował/a regularne publiczne spotkania z wyborcami, co najmniej dwa razy w roku? Jeżeli moi wyborcy będą chcieli się spotkać będę zawsze do dyspozycji, myślę że jest to wskazane.
Czy będzie Pani/Pan pełnił/a regularne dyżury dla mieszkańców co najmniej raz w kwartale w terminie i miejscu podanym uprzednio publicznie do wiadomości? Tak
W jaki sposób będzie Pani/Pan dostępna/dostępny dla swoich wyborców? Na żywo w wyznaczonym punkcie i oczywiście przez Internet.
Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób? Właśnie spotkania z wyborcami pozwolą określić potrzeby mieszkańców i umieścić to w budżecie gminy do realizacji w miarę możliwości.
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy poprze Pan/Pani wniosek zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Proszę uzasadnić. Tak
Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy poprze Pani/Pan wniosek zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Proszę uzasadnić. Tak pozwoli to na bardziej przejrzystym i przemyślanym głosowaniu.
Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach popołudniowych/wieczornych? Nie
Czy podejmie Pani/Pan działaniaNIZOWAŁEM mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy? Tak
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich? Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie mieszkańców osiedla? Jeżeli chodzi o fundusze sołeckie nie wiem w jakiej wysokości są to środki i na co są przeznaczone więc nie mam zdania,a fundusz osiedlowy to nie popieram powstawania na dzień dzisiejszy nowej biurokracji,nawet gdy większośc prac może być wykonywana społecznie.
PIĘĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu? 8
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu? 0
Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej były przez Panią/Pana podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat? Działam w strukturach klubu sportowego „BÓBR”wielokrotnie organizowałem spotkania rodziców z pociechami na zakończenie sezonu sportowego,organizowałem Turnieje dla dzieci i młodzieży,zorganizowałem Akademię Orlika dla pociech w wieku 6-8 lat.Zawsze służę swoim głosem doradczym jeżeli chodzi o sprawy sportu i sprawy związane z Naszym Miastem.
Z jakich działań podejmowanych przez Panią/Pana na rzecz społeczności lokalnej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony/a? Są to wyniki moich piłkarzy dzięki którym na całym Mazowszu wiedzą gdzie leży TŁUSZCZ.
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu. Znają mnie wszyscy i wiedzą jakim jestem człowiekiem,że jeśli coś robie to staram się wykonać to perfekcyjnie .Dlatego uważam ,że jestem dobrym kandydatem do Rady Miasta.