Adam Matak (l. 35) [KWW KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA]

e-mail: a.m.matak@wp.pl

ankieta w wersji do pobrania: brak (ankieta wysłana wklejona w treść e-maila)

ANKIETA DLA KANDYDATA/KANDYDATKI
DO RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w wersji elektronicznej, a także jej wydrukowanie i podpisanie. Ankietę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres:
redakcja@stacja-tluszcz.pl
zaś ankietę w wersji papierowej opatrzoną podpisem odbierze przedstawiciel Stowarzyszenia „Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju” (tel. 694-005-675). Rubryki ankiety można oczywiście powiększać i dopasowywać wielkością do swoich odpowiedzi.

Na wypełnione ankiety czekamy do 2 listopada 2010 r. jednak im wcześniej dostaniemy wypełniony kwestionariusz, tym więcej czasu będą mieli potencjalni wyborcy żeby się z nim zapoznać. Zostaną one opublikowane na stronie www.wybory2010.stacja-tluszcz.pl

Dziękujemy!

INFORMACJE O KANDYDACIE / KANDYDATCE
Imię i nazwisko Adam Matak
Rok i miejsce urodzenia 14. 01 1975r.
Hobby, zainteresowania, pasje, sukcesy osiągnięte na tych polach Ekologia, pszczelarstwo.

Małe ekologiczne gospodarstwo ekologiczne. Zalesianie nieużytków, nasadzanie ciekawych gatunków drzew.
W jaki sposób mieszkaniec lub mieszkanka gminy może uzyskać z Panią/Panem kontakt, aby zadać dodatkowe pytania? Kontakt osobisty.
a.m.matak@wp.pl
WYKSZTAŁCENIE
Ukończone szkoły, kierunki studiów, stopnie/tytuły naukowe, inne istotne kursy, szkolenia SGGW – wydział leśny, inż. mgr, kurs pszczelarski
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język wraz ze stopniem znajomości (słaba, dobra, bardzo dobra, biegła) francuski – dobra
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i obowiązkami Działalność gospodarcza – usługi dla LP
Największy sukces zawodowy
Największa porażka zawodowa
PROGRAM DLA GMINY TŁUSZCZ
Proszę opisać w 100 słowach program wyborczy dla gminy – przejrzystość zamówień publicznych;
– ułatwienia dla inwestorów;
-aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego, zainteresowanie tym mieszkańców;
– stworzenie przez radę planu oddłużenia gminy z harmonogramem realizacji na cztery lata;
– praca w gminie dla ludzi potrzebnych i kompetentnych – płaca zależna od efektywności pracy
DLACZEGO STARTUJĘ W WYBORACH
Proszę napisać, dlaczego startuje Pani/Pan w wyborach samorządowych do rady gminy? Zostałem zachęcony przez mieszkańców mojej miejscowości.
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE
Prosimy o opisanie, w dowolnej objętości, działań, jakie zamierza Pani/Pan podjąć we wskazanych obszarach problemowych.
Jakie są Pani/Pana zadaniem największe problemy gminy Tłuszcz? – zadłużenie gminy;
– brak specjalistów z dużym potencjałem twórczym;
– zaściankowość;
– nepotyzm
Jakie widzi Pani/Pan sposoby rozwiązania zidentyfikowanych przez siebie problemów? Rozwiązania są zawarte w programie.
Miejsca dla mieszkańców – co sądzi Pani/Pan o pomyśle ustawienia w mieście ławek dla mieszkańców i miejsc, w których mogliby się spotykać Dobry pomysł. Na wsi należy zagospodarować tereny sołeckie – zagospodarowanie na miarę możliwości.
Sport – sale sportowe przy szkołach, boiska przy szkołach – jak widzi Pani/Pan możliwość udostępnienia ich mieszkańcom poza godzinami pracy jednostki? Czy powinny być one udostępniane odpłatnie? Nie ale wyłącznie grupom zorganizowanym.
( Dbałość o własność publiczną )
Młodzieżowa rada gminy – jakie ma Pani/Pan zdanie w kwestii powołania młodzieżowej rady gminy, co planuje Pani/Pan zrobić w tym temacie, jakie kompetencje i jaką rolę wg Pani/Pana powinna mieć młodzieżowa rada? Tak poprę. W ramach roli edukacyjnej.
Organizacje pozarządowe – jak widzi Pani/Pan ich rolę w życiu gminy – realizowaniu zadań samorządu, konsultowania prawa lokalnego, współpracy z samorządem? Organizacje mają rolę doradczą, opiniotwórczą ale przede wszystkim kontrolną.
Czy będzie Pani/Pan organizował/a regularne publiczne spotkania z wyborcami, co najmniej dwa razy w roku? Spotkania we współpracy z sołtysami w zależności od potrzeb.
Czy będzie Pani/Pan pełnił/a regularne dyżury dla mieszkańców co najmniej raz w kwartale w terminie i miejscu podanym uprzednio publicznie do wiadomości? Tak
W jaki sposób będzie Pani/Pan dostępna/dostępny dla swoich wyborców? Droga elektroniczna, kontakt osobisty.
Czy zamierza Pani/Pan włączać mieszkańców w tworzenie budżetu gminy? Jeśli tak, to proszę napisać w jaki sposób? Tak. Informowanie o środkach i celach.
Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – czy poprze Pan/Pani wniosek zmian w statucie, który umożliwi grupie mieszkańców składanie projektów uchwał? Proszę uzasadnić. Tak. Cenna inicjatywa ale poparta ustaloną ilościa podpisów.
Głosowanie imienne w radzie miejskiej – czy poprze Pani/Pan wniosek zmian w statucie, który wprowadzi imienne głosowanie radnych? Proszę uzasadnić. Tak. Odpowiedzialność za swoje czyny.
Czy wystąpi Pani/Pan z inicjatywą organizowania sesji rady miejskiej w godzinach popołudniowych/wieczornych? Tak. Sam pracuję do godz. 17 jak większość.
Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu transmisję wideo z sesji rady miejskiej i komisji rady oraz ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy? Tak.
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem istniejących funduszy sołeckich? Czy podejmie Pani/Pan działania mające na celu wprowadzenie w mieście funduszy osiedlowych, których podziałem zajmowałoby się zebranie mieszkańców osiedla? Tak dla funduszu sołeckiego. Miasto nie mam zdania.
PIĘĆ DODATKOWYCH PYTAŃ
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na sesjach Rady Miejskiej w Tłuszczu? Nie byłem obecny.
Ile razy w ciągu ostatnich czterech lat był/a Pani/Pan obecny/a na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu? Nie byłem.
Jakie działania na rzecz społeczności lokalnej były przez Panią/Pana podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat? Jestem człowiekiem otwartym, chętnie służę zdobytą wiedzą i doświadczeniem z zakresu gospodarki leśnej.
Z jakich działań podejmowanych przez Panią/Pana na rzecz społeczności lokalnej jest Pani/Pan najbardziej zadowolony/a?
Jeśli w naszych pytaniach nie znalazło się miejsce na coś, co jeszcze Pani/Pan chce przekazać wyborcom, to prosimy to zrobić w tym miejscu.