WYNIKI POPRZEDNICH WYBORÓW

Rok 2006
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej
Wyniki pierwszej (i jedynej) tury wyborów na burmistrza

Rok 2002
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej
Wyniki pierwszej tury wyborów na burmistrza
Wyniki drugiej tury wyborów na burmistrza

Rok 1998
Wyniki wyborów do Rady Miejskiej (1160)