Po wyborach – rozmowy o poranku

W mikołajkowy poranek gościliśmy w naszej redakcji pana Pawła Bednarczyka, zdecydowanego zwycięzcę II tury wyborów w Tłuszczu. Zapraszamy do odsłuchania nagrania rozmowy.

Rozmowa z Pawłem Bednarczykiem (1155) (5,6 MB) – kliknij na link, żeby pobrać

fot. Aleksandra Puławska

Uwaga! Informujemy, że z materiałów zamieszczonych na tej stronie można dowolnie korzystać, cytować je i publikować pod warunkiem podania źródła, zaś przy zdjęciach również autorstwa.

Redakcja


Oficjalne wyniki wyborów

Paweł Bednarczyk 4.427 głosów – 70,46%

Jan Krzysztof Białek 1.856 głosów – 29,54%

Frekwencja – 42,83%

Obwód nr 1 (Tłuszcz – Centrum) (fr. 49,13%)
1. Paweł Bednarczyk  557 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  227 głosów

Obwód nr 2 (Tłuszcz – Słoneczna, Długa, Bolesława IV) (fr. 54,31%)
1. Paweł Bednarczyk  972 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  274 głosów

Obwód nr 3 (Tłuszcz –  Borki, Norwida, Klonowa, Kolejowa) (fr. 43,28%)
1. Paweł Bednarczyk  697 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  218 głosów

Obwód nr 4 (Dzięcioły, Łysobyki, Pawłów, Pólko) (fr. 43,21%)
1. Paweł Bednarczyk  167 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  129 głosów

Obwód nr 5 (Sołectwa: Kozły, Wólka Kozłowska, Jarzębia Łąka, Rysie) (fr. 28,92%)
1. Paweł Bednarczyk  247 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  140 głosów

Obwód nr 6 (Sołectwo: Chrzęsne) (fr. 40,72%)
1. Paweł Bednarczyk 250  głosów
2. Jan Krzysztof Białek  110 głosów

Obwód nr 7 (Sołectwa: Mokra Wieś, Brzezinów, Szymanówek, Waganka, Wagan, Zalesie) (fr. 33,09%)
1. Paweł Bednarczyk  183 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  81 głosów

Obwód nr 8 (Sołectwo: Postoliska) (fr. 34,61%)
1. Paweł Bednarczyk  170 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  110 głosów

Obwód nr 9 (Sołectwa: Miąse, Jadwinin, Stasinów, Franciszków, Szczepanek) (fr. 38,40%)
1. Paweł Bednarczyk  164 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  202 głosów

Obwód nr 10 (Sołectwa: Białki, Grabów, Jaźwie, Kury, Rudniki, Stryjki) (fr. 40,54%)
1. Paweł Bednarczyk 174 głosów
2. Jan Krzysztof Białek 148  głosów

Obwód nr 11 (Jasienica) (fr. 41,58%)
1. Paweł Bednarczyk  382 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  106 głosów

Obwód nr 12 (Jasienica) – (fr. 46,69%)
1. Paweł Bednarczyk  462 głosów
2. Jan Krzysztof Białek  116 głosów

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej (508)


Komentarzy: 78 dalej...

Dziś głosujemy!

Uwaga, jeszcze tylko do godz. 22 możesz oddać głos na kandydata na burmistrza w II turze wyborów!

Frekwencja na godz. 19.00 wynosiła w gminie Tłuszcz 38,50%. Dla porównania w pierwszej turze do godz. 19 zagłosowało 49,26% uprawnionych.

Jeszcze do 22 możemy poprawić wynik. Słabszą frekwencję od Tłuszcza mają tylko Wołomin i Marki. Liderami frekwencji w naszym powiecie są: Strachówka 59,49%, Poświętne 52,08% i Dąbrówka  46,40%.

Komentarzy: 5 dalej...

I znowu… cisza na stronie

Ze względu na ciszę wyborczą o północy wyłączyliśmy możliwość zamieszczania na stronie komentarzy oraz sondę. Możliwość komentowania zostanie przywrócona w niedzielę tuż po godz. 22.

Jeśli uda się Państwu zdobyć ciekawe materiały związane z wyborami (zdjęcia, nagrania) – prosimy o kontakt.

Życzymy miłego głosowania :)

Maciej i Aleksandra Puławscy


Jak głosujemy?

Czy idziemy za namową polityków, którzy polecają nam swoich kandydatów, czy też sami dokonujemy wyboru? Na jakiej zasadzie głosujemy i czym się kierujemy przy wyborach?

Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta narzuca, w sytuacji nie uzyskania w wyborach przez jednego z kandydatów więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, konieczność organizacji w dwa tygodnie później tzw. II tury wyborów. Do II tury przechodzą tylko dwaj kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

Czy można przekazać swoje poparcie?

W sytuacji organizacji II tury wyborów często dochodzi do apelowania do „swoich” wyborców przez osoby, które nie przeszły do kolejnej tury z prośbą o głosowanie na wskazanego przez nich kandydata. (czytaj dalej…)

1 komentarz dalej...

Rozprawa Bednarczyk vs. Białek odroczona

Ze względu na to, że w sądzie nie stawił się burmistrz Jan Krzysztof Białek sprawa została odroczona do 6 grudnia do godz. 12.00.

W wyjaśnieniu telefonicznym burmistrz Jan Krzysztof Białek poinformował sąd, że zawiadomienie o rozprawie zostało mu skutecznie doręczone o godz. 14.15 i nie miał możliwości dotarcia na godz. 14.30. O tym fakcie został powiadomiony sekretariat sądu i na podstawie rozmowy sporządzono notatkę służbową. Nieobecność na rozprawie została usprawiedliwiona.

Na rozprawie stawił się kandydat na burmistrza Paweł Bednarczyk, z powództwa którego toczy się postępowanie.

Wpis pt. Jeszcze o sprawie “Prawdy” zawierający godzinę rozprawy zamieściliśmy o godz. 12.56.

Komentarzy: 26 dalej...

Jeszcze o sprawie “Prawdy” (aktualizacja)

Materiał wyborczy pt. „Prawda jest tylko jedna” burmistrza Jana Krzysztofa Białka wzbudził wiele emocji i wywołał żywe reakcje czytelników. Skontaktowaliśmy się z burmistrzem Białkiem, żeby rozwiać wątpliwości, jakie wokół tej sprawy się pojawiły.

Dowiedzieliśmy się, że materiał został sfinansowany przez Komitet Wyborczy Wyborców „Ziemia Tłuszczańska” w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, zaś gmina Tłuszcz nie ponosiła żadnych kosztów z nim związanych. Nakład broszury wynosi 3000 egzemplarzy.

W kwestii logo otrzymaliśmy wyjaśnienie, że jest ono autorstwa burmistrza Białka i pana Pawła Ołdaka, zaś zostało narysowane przez pana Jacka Frankowskiego. Burmistrz zwrócił uwagę, że każdy może zwrócić się o zgodę na skorzystanie z logotypu.

– Do logo zamieszczonego w ulotce wyborczej gmina nie ma wyłącznych praw, może z niego korzystać, mogą również korzystać wszyscy ci, którzy uzyskają zgodę od jego twórców. Informuję, że autorami pomysłu są Jan Krzysztof Białek i Paweł Ołdak, a autorem projektu graficznego  – Jacek Frankowski. Został on opracowany w ramach działań non-profit. Od wszystkich moich współautorów mam zgodę zarówno ja, jak i KWW Ziemia Tłuszczańska do jego wykorzystywania w celach dowolnych – wyjaśnił burmistrz Jan Krzysztof Białek.

Zwrócił również uwagę, że z treści materiału wynika, że jest ono materiałem jego kampanii wyborczej, prowadzonej przez KWW Ziemia Tłuszczańska. Rozmówca podkreślał, że w pierwszym zdaniu jest mowa o przynależności do komitetu, zaś na ostatniej stronie znajduje się jego podpis.

– Nie mam poczucia , żebym obraził czymkolwiek Pana Bednarczyka. Informacje zawarte w druku ulotnym czytałem kilka razy i nie widzę w nich nic obraźliwego. Jedna  może być niespójna ze stanem faktycznym. Pan Bednarczyk rzeczywiście z formalnego punktu widzenia jest kandydatem na Burmistrza Krajowej Wspólnoty Samorządowej, popieranym jednak przez stowarzyszenie Normalna Gmina. Członkowie tego stowarzyszenia współuczestniczą w jego spotkaniach wyborczych, zabierając głos, sam zaś kandydat przynależność tę podkreśla – stąd te skojarzenia. Nie sądzę by ten fakt w jakikolwiek sposób go dyskredyrował w oczach wyborców. Jeżeli za tę informację się obraził , to go przepraszam, oczekując jednak przeprosin za poważniejsze z mojego punktu widzenia kłamliwe informacje podane w jego ankiecie – do publicznego wglądu. Napisał, że gmina Tłuszcz ma na swoim koncie ” kilka przegranych procesów, za które musimy słono płacić.” To jest niepawda !!!

Takie stwierdzenie nadaje się do skierowania pozwu w trybie wyborczym. Póki co nie będę jednak tego robił. Ludzie z mojego otoczenia zarzucają mi jedną rzecz, że jestem za grzeczny i za delikatny wobec tego typu postępków – skomentował całą sprawę burmistrz Jan Krzysztof Białek.

Z ostatniej chwili: w sekretariacie Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi, I Wydział Cywilny udzielono nam informacji, że rozprawa odbędzie się dziś o godz. 14.30.

MP

Aktualizacja (16.49) – dodanie autoryzowanych wypowiedzi.

Komentarzy: 20 dalej...

Paweł Bednarczyk: oświadczenie odnonie broszury “Prawda jest tylko jedna” (aktualizacja)

Tłuszcz, dnia 2 grudnia 2010 r.

O Ś W I A D C Z E N I E

Uprzejmie informuję PT Wyborców, że podpisana przez Pana Burmistrza Białka ulotka Prawda jest tylko jedna zawiera nieprawdziwe informacje na temat mojej osoby.
W związku z tym dniu dzisiejszym skierowałem wniosek do sądu w trybie wyborczym – sprawa zawisła pod sygnaturą I Ns 81/10.

Paweł Bednarczyk

Aktualizacja 3.12.2010, godz. 22.52 – zamieszczamy materiały dosłane przez kandydata (referencje i oświadczenie Wójta Gminy Klembów).

Komentarzy: 23 dalej...

“Prawda jest tylko jedna” – nowy materiał wyborczy

Wczoraj otrzymaliśmy od jednego z czytelników broszurę kandydata na burmistrza Jana Krzysztofa Białka zatytułowaną “Prawda jest tylko jedna”.

Broszurę zeskanowaną i zapisaną do PDF można pobrać poniżej:

Broszura wyborcza (645) (5,7 MB)


II Debata Przedwyborcza: nagranie video już dostępne! (aktualizacja)

Drodzy Mieszkańcy i Mieszkanki – dzisiaj odbyła się długo oczekiwana II Debata Przedwyborcza. Jak ją Państwo oceniacie – widzimy w komentarzach. Cieszymy się, że po raz kolejny udało się nam wspólnie stworzyć przestrzeń do dyskusji na ważne dla gminy tematy. Dziękujemy bardzo za wszystkie opinie. Zarówno te wspierające, jak i krytyczne – są one bowiem motywacją do dalszych działań.

Specjalne podziękowania kierujemy do osób, które bezpośrednio zaangażowały się w przygotowanie debaty. Są to:

Dziennikarze:
– Emilia Oleksiak (Wieści Podwarszawskie)
– Mirosław Oleksiak (Moja Gazeta Regionalna)
– Marcin Ołdak (Fakty.wwl)

Wolontariusze:
– Monika Godlewska (obsługa dźwięku)
– Kamil Laskowski (obsługa transmisji live)
– Michalina Musielik (zdjęcia)
– Ola Laskowska (zdjęcia)
– Maciej Pszczółkowski (wsparcie logistyczne)

Dziękujemy również:
Dyrekcji i pracownikom Centrum Kultury za bezpłatne udostępnienie i profesjonalne przygotowanie sali oraz policjantom z Komisariatu Policji w Tłuszczu za czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem całego wydarzenia.

Przede wszystkim jednak dziękujemy kandydatom – Pawłowi Bednarczykowi i Janowi Krzysztofowi Białkowi, za wzięcie udziału w debacie.

Aleksandra i Maciej Puławscy

Stowarzyszenie “Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju”
Stacja Tłuszcz

***

fot. Ola Laskowska i Michalina Musielik


  • Ankieta

    Czy będzie Pan/Pani zainteresowany/a słuchaniem wywiadów "radiowych" dotyczących spraw naszej gminy? (Coś na kształt rozmów i debat przedwyborczych)

    Sprawdź wyniki

    Loading ... Loading ...
  • © 1996-2010 Wybory samorządowe 2010 w Tłuszczu. Wszystkie prawa zastrzeżone.
    Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP