Zauważyłem ostatnio niepokojące zjawisko.

Mimo tego, że (jak zakładam) w terminach wymienionych poniżej odbyły się posiedzenia komisji:
05.01.2011 r., godz. 09.00 Komisja Budżetu i Inwestycji
04.01.2011 r., godz. 11.00 Komisja Rewizyjna
07.01.2011 r., godz. 10.00 Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia
12.01.2011 r., godz. 09.30 Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska
10.01.2011 r., godz. 09.30 Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług

to 12 stycznia 2011 roku o godzinie 23.30 nie było podanych terminów kolejnych posiedzeń na podstronie Biuletynu Informacji Publicznej.

W poprzedniej kadencji radni praktykowali ustalanie terminu kolejnego posiedzenia komisji na posiedzeniu bieżącym. Nie jestem pewien, czy ten system się utrzymał, w każdym razie ciężko przypuszczać, że od 4 stycznia, kiedy to odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Rewizyjnej nie został ustalony kolejny termin. Patrząc na daty poprzednich posiedzeń można zauważyć, że komisje spotykają się średnio co 10-14 dni.

W związku z powyższym wysłałem maila z zapytaniem: z jakiego powodu w dniu 12 stycznia 2011 r. o godz. 23.30 na stronie tłuszczańskiego BIP-u brak jest aktualnych terminów posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu?

Zapytałem również, co adresaci wiadomości zamierzają zrobić, aby terminy posiedzeń komisji pojawiały się z większym wyprzedzeniem.

Wiadomość wysłałem do: urzad@tluszcz.pl, burmistrz@tluszcz.pl, robert@szydlik.com, kamil@elaskowski.pl, pawel.fydryszek@onet.pl (znane mi adresy email radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu).

Czekam teraz na odpowiedzi, którymi (miejmy nadzieję) już wkrótce się z Państwem podzielę.